Marktrupp till Kosovo

1999-05-03 "SÄTT IN MARKTRUPPER I KOSOVO" - Situationen i Kosovo är ohållbar. NATO:s strategi fungerar inte. Västvärlden har ett ansvar för flyktingarna och det är dags att sätta in marktrupper i Kosovo för att skydda dem. Det säger SSUs förbundsordförande Niklas Nordström. NATO:s bombningar är förvisso ett brott mot den folkrättsliga principen om varje stats suveränitet men folkrätten kan aldrig varit avsedd för att skydda förövaren av folkmord, säger Niklas Nordström. Idag har det gått för långt. Det är uppenbart att flygbombningar inte räcker för att stoppa den etniska rensningen. Världssamfundet står inför ett svårt val men det enda anständiga är att sätta in marktrupper för att skydda befolkningen i Kosovo, säger Niklas Nordström, som redan för en månad sedan skrev i sitt veckobrev att Nato måste sätta in marktrupper om flyginsatserna inte räckte. - Och nu vet vi att så är fallet, säger Nordström. Det är viktigt att krigsförbrytare ställs till ansvar för vad de gjort och att samtliga som begått krigsförbrytelser från både den Jugoslaviska regeringens sida och från UCK-gerillan ställs till ansvar, säger Niklas Nordström Pressekreterare: Fredrik Olovsson Tel 070 - 714 48 03 alt 070 - 592 60 38

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera