Mikael Damberg kommenterar a-kasseutredningen

Pressmeddelande från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Mikael Dambergs kommentarer om A-kasseutredningens förslag: SSU är kritiska till att A-kasseutredningen, som letts av Lars Olof Pettersson, inte berör alla de tusentals ungdomar och invandrare som inte kvalificerar sig för a-kassan: - Många ungdomar och invandrare hamnar utanför och får aldrig del av försäkringen eftersom att de ofta jobbar på vikariat, tar deltidsjobb och tar andra kortare anställningar. Många ungdomar och invandrare blir därför hänvisade till socialkontoren för att de inte kvalificerar sig in i systemet. Detta är oacceptabelt och regeringen bör därför snabbutreda hur reglerna ska förändras säger SSU-ordföranden Mikael Damberg. SSU välkomnar dock att det högsta beloppet som a-kassan betalar per dag höjs från 580 kronor till 640 kronor. Om inte en höjning sker så riskeras inkomstbortfallsprincipen och därmed skulle försäkringen reduceras till att bli en grundförsäkring vilket SSU tillbakavisar: - Det är ett problem att de flesta LO-medlemmarna inte får ut 80 procent av inkomsten om de blir arbetslösa. Genom att höja taket kommer fler arbetslösa att ges det inkomstskydd som är tänkt. För kontakt med SSU ring pressekreterare Jonas Hellberg: 08-714 48 03 (arb) 070-630 95 42 (mobil) 08-774 55 45 (hem)

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se