Niklas Nordströms veckobrev

1999-05-04 NIKLAS NORDSTRÖMS VECKOBREV Talet om regionernas Europa är inte bara tomt prat. På många håll finns det politiska krafter som arbetar med att föra ner makt från nationalstater till regioner. Ett av de bästa exemplen är Skottland som på torsdag går till val för att välja sitt eget parlament. Men Skottland är också efter torsdagen en del av Storbritannien och stora, viktiga politikområden kommer även fortsättningsvis att styras från London. De 129 folkvalda skottarna kommer emellertid att få makten över så viktiga frågor som sitt eget utbildningssystem, miljöfrågor, sjukvård, jordbruks- och fiskepolitik samt vägar och järnvägar. Det är därför en rejäl förstärkning av det regionala självstyret som det handlar om. Ansvar och befogenheter decentraliseras från London till Edinburgh. Det politiska beslutsfattandet flyttas närmare människorna. Det skottska exemplet borde fungera som inspiration för alla oss i Sverige som vill hitta vägar att föra demokratin närmare människor. Därför känns det spännande att besöka Skottland under veckan. Valet i Skottland har dessutom alla förutsättningar att bli en framgång för Labour. Ett av Tony Blairs och labours vallöften i valet 1996 var just att ge Skottland ökat självstyre och att skapa ett skottskt parlament. Nu följer man upp sitt löfte. Därför är det kanske inte så konstigt att opinionsmätningarna pekar på en labour-seger. Det skotska nationalistpartiet samlar exempelvis bara ihop hälften av detta stöd. Jag börjar se slutet på min tid som förbundsordförande i SSU. Och det gör uppenbarligen fler än jag. Spekulationerna om vad jag ska göra efter SSU-kongressen i augusti har varit ganska vilda, åtminstone hemma i Norrbotten. Trots allt som sagts och skrivits har jag inte bestämt mig för vad jag ska göra. Jag har några olika erbjudanden som jag och min familj ska ta ställning till. Nu ska jag dock ägna de närmaste dagarna åt skottsk valrörelse. Niklas Nordström Förbundsordförande SSU PS: Niklas kan nås i Skottland via Mats Lindström, tel 070-5875432 Pressekreterare: Fredrik Olovsson Tel 08 - 714 48 03 alt 070 - 592 60 38

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera