Nordströms veckobrev

1999-05-10 NIKLAS NORDSTRÖMS VECKOBREV I onsdags träffade jag Donald Dewar, brittiska Labour regeringens Skottlands minister och tillträdande Förste minister i den nya Skottlands regeringen. Han är en person jag mött tidigare och alltid imponerats av. Under hela 80- och största delen av 90-talet kämpade han i opposition mot den renlärigaste högerregering vi kan tänka oss och fick efter många års motvind smaka frukten efter valsegern för Labour maj 1997. Men Dewar hade också en dröm att se ett regionalt parlament i Skottland. Ända sedan 70-talet har han och många andra kämpat för att förverkliga den drömmen. Resultatet kom i torsdags när skottarna nu valt det första egna parlamentet. Jag vill göra några iakttagelser efter att ha följt det som nu händer i Storbritannien. För det första har vi nu en helt ny konstitution i Storbritannien med starkare självstyre i Skottland och Wales. För det andra har vi sett hur valsystemet framgångsrikt moderniserats med en blandning av de traditionella enmansvalkretsarna och partilista. För det tredje ser vi hur Labour i ett mellanvalsår lyckas behålla sin starka position två år efter valsegern. För det fjärde hur de konservativa har oerhört svårt att hitta kompassriktningen efter två års opposition. För det femte att Skotska nationalistpartiet inte lyckades samla väljarna för att Skottland ska bryta sig ur Storbritannien och bli en egen nation. Den utveckling som nu sker i Storbritannien är sannolikt värd att studera mycket närmare för oss i Sverige. Själv är jag djupt övertygad om att den utveckling vi ser med starkare regional och lokal nivå är en demokratiutveckling i rätt riktning. Makten över frågorna som berör medborgarna måste få utlopp i att kunna utse politiker som lever med de frågorna. Skottland är ett mycket bra exempel på hur ett folkligt stöd kunnat mobilseras för just att flytta makten från centralmakten till medborgarna i regionen. Ibland hör jag slarviga kommentarer om att det vi ser i Storbritannien med New Labour bara skulle vara yta och inget innehåll. Jag vill bestämt hävda motsatsen. Den förändringsvilja och den öppenhet man visat i frågan om att ge mer makt till medborgarna i Skottland och Wales kommer enbart från ett parti som förstått att lyssna till vad människor tycker och tänker. På samma sätt kan inte ett parti som vunnit valet för två år sedan vinna val under mellanår om inte människor fått bevis för att den poltik man lovade 1997 också genomförts. Utöver det kan jag konstatera att den valorganisation med så många gräsrötter involverade var det länge sedan vi skådade i svensk politik. Donald Dewar och andra har gjort ett jättejobb i att modernisera sitt parti så att det återfick förtroendet och att se till att demokrati reformen i bl.a. Skottland är folkligt förankrad. För mig är det en mycket viktig slutsats i arbetet som ligger framför oss i Sverige. Jag är helt övertygad om att det inte går att rulla tillbaks utvecklingen vi ser i Skåne och Västra Götaland med starkare direktvalda regionfullmäktigen. Istället måste den utvecklingen få genomslag i hela Sverige. Demokratin måste vinnas nära människor och då är det viktigt att dra lärdom av reformerna i Skottland. Ett nytt parlament och ett socialdemokratiskt parti som på allvar förnyat sig är värt att dra lärdom av. Som de flesta andra har jag observerat att Carl Bildt återigen lämnar Sverige för ett internationellt uppdrag. Jag gratulerar honom till utnämningen och önskar honom all lycka med jobbet. Idag är det svårt att hitta något arbete som kan vara viktigare än att få slut på krig och etniska rensning i Europa. Ändå måste jag säga att det ska bli intressant att se hur moderaterna agerar under Bildts frånvaro. I partiet finns en tydlig klyfta mellan nyliberaler och socialkonservativa krafter. De senare borde känna sig stärkta efter kristdemokraternas framgångar i valet men har få representanter i den relativt renlärigt nyliberala partiledningen. Det kunde vi bland annat se i det budgetalternativ moderaterna presenterade för ett tag sedan. När Bilds skugga inte längre vakar över denna partisplittring kan debatten om moderaternas politiska framtid föras betydligt mer öppet. Niklas Nordström Förbundsordförande SSU Pressekreterare: Fredrik Olovsson Tel: 08 - 714 48 03 alt 070 - 592 60 38

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera