Nordströms veckobrev

1999-05-18 NIKLAS NORDSTRÖMS VECKOBREV Jag har under många år lärt känna personer på båda sidor i den pågående konflikten i mellanöstern. Jag har såväl israeler som palestinier i min nära bekantskap och jag har ofta imponerats av dem. De är alla personer som på olika sätt engagerat sig politiskt och gjort det för att de insett att våldet i längden inte kan lösa problemen i regionen. Men de som valt den vägen har valt den svåra vägen. Demokratin är ett skört vapen och konflikten gör sig ständigt påmind. Jag minns särskilt när jag träffade den palestinska motsvarigheten till SSU på Gaza remsan och fick gå runt i flyktinglägren där. De miljöer barnen i generationer nu vuxit upp i är inte de du drömmer om att barn ska få uppleva. Trots den frustration och ilska som självklart finns lyckades mina kamrater inom det palestinska SSU engagera många för en politisk kamp utan vapen för en egen palestinsk stat. Likaså minns jag samtalen sent en natt på en av de nordligaste kibbutzerna där de israeliska SSUarna alla varit med om hotfulla situationer med stenkastning och bussbomber som gjort livet riskfyllt för den judiska befolkningen. Självklart har det inte varit lätt för de människorna att enas kring en gemensam dagordning för att åstadkomma fred och säkerhet i regionen. Men de har valt att försöka och tack vare att de vågat har SSU kunnat spela en medlande roll många gånger. SSU är sannolikt en av får politiska organisationer som är respekterat på båda sidor. Vi har åstadkommit en relation som håller tack vare ett mycket långsiktigt arbete som aldrig gått ut på kortsiktiga poänger. En av symbolerna för vårt arbete, Peace College, invigs i slutet av maj. En världsunik utbildning gemensam för palestinier och israeler som SSU och Göteborgsuniversitet driver. 15 palestinier, 15 israeler och 2 skandinaver läser under ett år ett magisterprogram där konfliktlösning är en mycket viktig del. Med Peace College hoppas vi att framtida beslutsfattare på båda sidor får en annan inställning till varandra och att man lär sig ett betydligt bättre sätt att lösa konflikter på. Jag hoppas och tror att Arbetarepartiets seger i premiärministervalet kommer att innebära att fredsprocessen får fart igen. Att israelerna gjorde sig av med en konfliktsökande och inför fredsprocessen motsträviga Netanyahu ser jag som ett tecken på att en majoritet av israelerna vill ha fred och samförstånd med palestinierna. Det gör att det kommer att kännas betydligt lättare att åka till Israel om ett par veckor än det har gjort under de senaste åren när fredsprocessen snarare har gått bakåt än framåt. Niklas Nordström Förbundsordförande SSU Pressekreterare: Fredrik Olovsson Tel: 08 - 714 48 03 alt 070 - 592 60 38

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera