ÖBs förslag otillräckligt

1999-05-19 ”ÖB:s förslag till nytt försvar otillräckligt” - Politikerna behöver inte göra en ny säkerhetspolitisk bedömning. Kriget i Kosovo har på intet sätt förändrat den säkerhetspolitiska förbättring som skett i vårt närområde under det senaste decenniet. Invasionshotet kan fortfarande avskrivas för mycket lång tid. Däremot är ÖBs förslag till nytt försvar otillräckligt av andra skäl. Det säger SSUs förbundsordförande Niklas Nordström i en kommentar till ÖBs plan för försvarets bantning. Det finns ingenting som tyder på en ökad militarisering eller upprustning i Östersjöområdet och det faktum att Ryssland deltar aktivt för att lösa konflikten i Kosovo på politisk väg visar att den nya ryska linjen och därmed grunden för omställningen av det svenska försvaret fortfarande håller, säger Niklas Nordström. Nordström är dock kritisk till de stora neddragningar som nu drabbar armén. - ÖBs ensidiga inriktning på JAS-projektet är farlig för försvaret. Det riskerar leda till att antalet värnpliktiga blir så lågt att försvarets folkliga förankring hotas. Det är också oroväckande att Överbefälhavaren inte går i takt med sina egna officerare inom armén och marinen, avslutar Niklas Nordström. Pressekreterare: Fredrik Olovsson Tel: 08 - 714 48 03 alt 070 - 592 60 38

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera