Peace College invigt

1999-05-28 SSU inviger fredsuniversitet i Israel -EU måste ta ett ökat ansvar för att förebygga konflikter. Jag efterlyser därför ett ökat samarbete mellan EU och länderna i Mellan Östern. Vi är grannar och vi behöver varandra som goda grannar. - Jag tror att utbildning är en av de bästa metoderna föra att ta i tu med konflikter. Utan kunskap finns det inga förutsättningar för förståelse. Kopplingen mellan teori och praktik vid Peace College kommer att tillämpas på den israelisk-palestinska konflikten för att kartlägga utsikterna för framtida konflikt lösning. - SSU har bestämt sig för att utveckla projektet och jag är glad att kunna tillkännage att nästa årtusende börjar med att 40 nya studenter kan börja en ny masterkurs i freds- och utvecklingsstudier. Det sade SSUs förbundsordförande Niklas Nordström när han idag invigde Fredsuniversitetet Peace College i Israel. SSU har gjort en stor satsning i Mellanöstern genom att starta ett fredsuniversitet. Fredsuniversitetet - eller Peace College - slog upp portarna den 28 oktober förra året. Sedan dess har 35 palestinier, israeler och skandinaver tillsammans läst ett magisterprogram i freds- och utvecklingsstudier. - SSU gör en mycket viktig insats i Mellanöstern. Peace College kommer att ha stor betydelse för freden i regionen på lång sikt, säger f.d. utrikesminister Sten Andersson som också är på plats vid invigningen av Peace College. - Det här är ett första steg i en mycket lång och svår process på väg mot verklig fred i Mellanöstern. De palestinska och israeliska studenterna har valt den svåra vägen. De tror på demokratin och därför är det så viktigt för oss att stödja dem i det svåra arbete de har framför sig, säger Niklas Nordström. Göteborgs Universitet och Institutionen för freds- och utvecklingsstudier är ansvariga för magisterprogrammet som har utarbetats i samarbete med SSU. Mer information och kontakt med SSU-delegationen i Israel fås genom Oscar Stenström 0706-557646

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera