Regeringens ungdomsgaranti - inte ens en halgarant för jobb

Den svenska ungdomsarbetslösheten tillhör de högsta i Europa. 1 av 4 unga saknar jobb. Regeringen har hänvisat till sin ungdomsgaranti för att lösa problemet. SSU lät därför SIFO göra en oberoende och omfattande enkätundersökning av åtgärden för att kunna klarlägga dess effekt. Ungdomar som medverkar eller har medverkat i ungdomsgarantin fick själva bedöma insatsen.

Resultatet från SIFO:s undersökning går inte att misstolka. Majoriteten av de unga arbetslösa som har medverkat anser inte att garantin har fungerat. Undersökningen från SIFO konstaterar att:

  • När Sveriges unga fick bedöma hur meningsfull ungdomsgarantin har varit på en femgradig skala gav 27 procent, alltså mer än var fjärde, ungdomsgarantin det lägsta betyget och menade att den inte alls har uppfyllt sitt syfte.
  • Endast sex procent gav ungdomsgarantin högsta betyg.
  • Samma negativa inställning till ungdomsgarantin fick vi när SIFO frågade hur villiga respondenterna skulle vara att ingå i åtgärden en gång till. Bland dem som har avslutat sin ungdomsgaranti var det endast 18 procent som ville göra det igen.
  • Och, mest oroande av allt: 64 procent av de deltagande ungdomarna har inte fått något arbete genom ungdomsgarantin.

 -  När ungdomarna själva får bedöma garantin säger drygt hälften att de inte fått jobb genom garantin. Siffrorna visar alltså att regeringens ”garanti” inte ens är en halvgarant för att få jobb, säger Jytte Guteland, förbundsordförande SSU.

 - Mot bakgrund av SIFO:s undersökning att inte ens hälften av de unga som medverkat i ”ungdomsgarantin” har fått jobb är det lurendrejeri att kalla det garanti. I konsumentlagstiftningen finns skadestånd när konsumenter lovats falska garantier, men när politiker utfäster falska garantier gäller det bara att använda rösträtten, avslutar Jytte Guteland.

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

För ytterligare kommentarer, kontakta SSU:s pressekreterare Ingela Nilsson 0735-19 01 07.

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Dokument & länkar