S presenterar utbildningsåtgärder - SSU kommenterar

Idag presenterade Magdalena Andersson tre satningar som kommer att finnas med i Socialdemokraternas vårmotion: 20-dagars obligatoriskt sommarskola för niondeklassare utan gymnasiebehöreighet, sommargymnasium på folkhögskola och stimulans till kommuner som anordnar sommarjobb. - Det är bra förslag som presenteras. Vi vet att arbetslivserfarenhet är den viktigaste faktorn för att komma in på arbetsmarknaden. Därför hade SSU också velat se en kombinerad sommarskola med sommarjobb. Det hade varit en naturlig fortsättning på vår 90-dagarsgaranti som kombinerar jobb med utbildning för unga arbetslösa, säger Gabriel Wikström, förbundsordförande på Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund - SSU.

Skolresultaten har sjunkit sex år i rad under den borgerliga regeringens tid vid makten. Allt fler unga saknar gymnasiebehörighet och allt fler går ut gymnasiet utan kompletta betyg. Även om SSU saknar kombinationen av obligatorisk sommarskola med sommarjobb menar ungdomsförbundet att förslagen som presenterats visar på tydliga skiljelinjer mellan den borgerliga alliansen och socialdemokraterna. 

- Regeringen har skurit ner på skola och ökat belastningen för lärarna under flera år. Socialdemokraterna vill satsa på att öka utbildningsnivån, öka likvärdigheten och ge eleverna mer tid med läraren. Det är för oss mycket tydligt att regeringen ser unga som en kostnad medan socialdemokraterna vill investera i unga och ungas framtid, säger Gabriel Wikström.

--
Presskontakt: Marcus Strinäs
Tel: 073-519 01 07 
E-post: marcus.strinas@ssu.se
Twitter: @marcusstrinas

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige. SSU är frihetens ungdomsförbund sedan 1917.

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera