S valberedningsutredning tar ny fart med SSU

Den 16 april presenterade socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin en arbetsgrupp vars syfte är att modernisera socialdemokraternas valberedningsarbete. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU, som länge har efterfrågat och drivit på för en föryngring av partiet, får nu också plats i den arbetsgruppen.

Det är Ellinor Eriksson 24 år och förbundssekreterare på SSU som kommer att representera SSU i arbetsgruppen. Den består sedan tidigare av Hans Dahlgren, partikassör och kanslichef, Lena Hjelm-Wallen, tidigare statsråd, och lmar Reepalu, ordförande i socialdemokraternas valberedning.

− Det är självklart viktigt för SSU att vi nu tar plats i den arbetsgrupp som ska utforma socialdemokraternas framtida riktlinjer för hur valberedningen ska arbeta. Vill Socialdemokraterna vara ett framtidsparti är det viktigt att man inkluderar SSU så som man nu gör och det är vi glada för, säger Ellinor Eriksson, förbundssekreterare på SSU.

Efter en minst sagt framgångsrik partikongress för SSU visade ungdomsorganisationen att man är mer relevant än på mycket länge. Att SSU nu finns representerad i den av Carin Jämtin tillsatta arbetsgruppen är ytterligare ett viktigt steg för SSU.

Bättre rutiner och stärkta granskningsprocesser
Målet för arbetsgruppen är att ta fram bättre och moderna rutiner för socialdemokraternas valberedning, stärka granskningsprocesserna och skapa mer öppenhet.

− Arbetsgruppen består sedan tidigare av tre extremt erfarna och kunniga representanter från socialdemokratin och de kan vår folkrörelse utan och innan. SSU har aldrig varit rädda för att lyfta in unga förmågor, bryta invanda mönster eller våga testa nya vägar. Det är framför allt dessa egenskaper och tankesätt som jag i egenskap av SSU:s representant vill lyfta in i arbetet med att förnya och göra vår valprocess mer öppen, avslutar Ellinor Eriksson, förbundssekreterare på SSU.

För mer information
Juan-Pablo Roa, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-631 83 33
E-post: juan-pablo.roa@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige. SSU är frihetens ungdomsförbund sedan 1917.

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera