Sänkta ungdomslöner fel väg att gå

På Folkpartiets riksmöte i helgen uppmanade Jan Björklund sina kommun- och landstingspolitiker att sänka lönerna för unga. Förslaget är att unga upp till 23 år ska tjäna knappa 75 procent av ingångslönen i den offentliga sektorn. SSU:s förbundsordförande Gabriel Wikström är mycket kritisk till förslaget.
   – Ungdomsarbetslösheten löser vi genom aktiva utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, inte genom sänkta löner och sämre villkor.

Utspelet bör ses mot bakgrund av att ungdomsarbetslösheten biter sig fast på historiskt höga nivåer. Under januari månad var 137 000 unga arbetslösa, en siffra som motsvarar hela 24,2 procent av Sveriges totala ungdomspopulation.

   – Ungdomsarbetslösheten är Sveriges största samhällsproblem. Att nästan var fjärde ungdom inte har något jobb att gå till på morgonen är ett gigantiskt misslyckande för regeringens arbetslinje, säger Gabriel Wikström.

Forskningen visar att det finns ett tydligt samband mellan fullföljda gymnasiestudier och ungas anställningsbarhet. Ungdomar som inte har gått ut gymnasiet är helt klart överrepresenterade bland arbetslösa.Trots detta har den moderatledda regeringen skurit ner på gymnasieskolan under 2012 med 675 miljoner kronor, motsvarande 1400 lärare.

   – I ett läge där vi behöver satsa ännu mer på gymnasiet väljer regeringen att skära ner på verksamheten. Björklund behöver sätta sig ner i skolbänken och studera vad som faktiskt orsakar ungdomsarbetslöshet, avslutar Gabriel Wikström.


--
Presskontakt: Marcus Strinäs
Tel: 073-519 01 07 
E-post: marcus.strinas@ssu.se
Twitter: @marcusstrinas

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera