SSU ger Valmyndigheten kritik

”Valmyndighetens uppgift är att genomföra val med maximal tillförlitlighet och effektivitet." Överst på valmyndigheten hemsida beskriver man syftet med myndighetens arbete. Tillförlitligheten i de allmänna valen det mest grundläggande för allmänhetens förtroende för demokratin. Trots detta har vi under vårens valrörelse identifierat en rad problem som gör att valmyndigheten inte kan sägas lyckas med sitt arbete.

1. Institutionsröstningen brister. Äldre eller funktionshindrade får i vissa kommuner ingen information om att det är val. Vi SSUare har fått uppgifter om ålderdomshem som har haft röstkorten inlåsta i rum när valförrättarna dykt upp och där de boende varit på utflykt utan kunskap om att det är val. 2. Valförrättare transporterar ensamma röstkorten från institutionsröstningen. Inga regler hjälper valförrättarna att säkra tillförlitligheten kring hur rösterna ska transporteras från vallokalen. 3. Flera medborgare tror att man förlorat rösträtten om röstkorten försvunnit. Röstkorten är nödvändiga i vissa kommuner medan andra nöjer sig med legitimation. Det innebär förvirring. Många avstår från att rösta av den anledningen. - SSU kräver att valmyndigheten tar åt sig av vår kritik och upprättar säkrare system inför nästa val. Idag är det stora brister i hur institutionsröstningen går till. Det är hårresande berättelser som vi SSUare har fått höra, exempelvis att röster har transporterats av ensam valförrättare eller hur vissa institutioner haft röstkorten inlåsta när valförrättarna anlänt. Det är inte acceptabelt. Vi kräver svar från myndigheten, säger Jytte Guteland förbundsordförande SSU. - Vi kräver att röstkorten avskaffas till nästa val. Det är inte tidsenligt att ha detta byrokratiska system i teknikens guldålder avslutar, Jytte Guteland.

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera