SSU inviger Peace College

1999-05-27 SSU inviger fredsuniversitet i Israel - SSU gör en mycket viktig insats i Mellanöstern. Fredsuniversitetet Peace College kommer att ha stor betydelse för freden i regionen på lång sikt, säger Sten Andersson, fd utrikesminister. - Vi försöker visa på en väg till hur man kan lösa konflikten i Mellanöstern. Aldrig tidigare har israeliska och palestinska ungdomar tillsammans studerat och löst problem under sådana här former, säger SSU:s ordförande Niklas Nordström. SSU har gjort en unik satsning i Mellanöstern genom att starta ett fredsuniversitet. Fredsuniversitetet - eller Peace College - slog upp portarna den 28 oktober förra året. Under ett läsår ska 35 palestinier, israeler och skandinaver tillsammans läsa ett magisterprogram i freds- och utvecklingsstudier. Även lärarkåren består av israeler, palestinier och svenskar. I helgen besöker en svensk delegation som bland annat består av Niklas Nordström och Sten Andersson Peace College för en försenad invigning. När man försökte få tillstånd en invigning i höstas stoppades man av ett bombattentat. Det visar att behovet av fredsinsatser är stort. - Det här är ett första steg i en mycket lång och svår process på väg mot verklig fred i Mellanöstern. De palestinska och israeliska studenterna har valt den svåra vägen. De tror på demokratin och därför är det så viktigt för oss att stödja dem i det svåra arbete de har framför sig, säger Niklas Nordström. SSU har under lång tid haft goda kontakter med båda sidor i konflikten i Mellanöstern. Bland annat stod SSU som värd för det första officiella mötet mellan politiskt aktiva ungdomar från Israel och PLO redan sommaren 1993. Mötet var framgångsrikt och sedan dess har tanken på ett fredsuniversitet funnits. Men det är först nu som det blivit verklighet. Göteborgs Universitet och Institutionen för freds- och utvecklingsstudier är ansvariga för magisterprogrammet som har utarbetats i samarbete med SSU. Mer information om projektet kan fås av SSUs internationella ombudsman Oscar Stenström; 0706 - 55 79 46 eller på http://www.padrigu.gu.se/PeaceCollegeWebbsidor/PChome.html Pressekreterare: Fredrik Olovsson Tel: 08 - 714 48 03 alt 070 - 592 60 38

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera