SSU kräver 90-dagarsgaranti mot ungdomsarbetslösheten

Idag släppte den socialdemokratiska partiledningen förslaget till kongressbeslut inför den socialdemokratiska partikongressen i april. I förslaget är åtgärderna för att minska massarbetslösheten bland unga inte tillräckligt starka. Därför kräver SSU att socialdemokraterna inför en 90-dagarsgaranti som innebär unga arbetslösa för hjälp från dag ett och garanteras arbete, utbildning eller praktik inom senast 90 dagar.

-       För varje dag som unga är i arbetslöshet ökar klyftan till arbetsmarknaden. Med vår 90-dagarsgaranti säkerställer vi att vägen tillbaka till jobb blir så kort som möjligt, säger Gabriel Wikström, förbundsordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU.

Förslaget saknar tidsgräns
I handlingarna till kongressen finns ett förslag på att införa ett jobb- och utbildningskontrakt som innebär att unga arbetslösa erbjuds arbete, jobb eller praktik. Den socialdemokratiska partiledningen har tidigare argumenterat för en tidsgräns på maximalt sex månader. I förslaget till kongressen är ambitionerna betydligt lägre, då det saknas en tidsgräns.

-        Varje dag som unga är i arbetslöshet är en bortkastad dag för Sverige och för de unga som är utan arbete. Det borde socialdemokratin inse. Vi måste ha högre ambitioner i kampen mot ungdomsarbetslösheten, annars riskerar vi att få en förlorad generation. Därför vill SSU inför en 90-dagarsgaranti och vi är beredda att ta strid för detta på den socialdemokratiska partikongressen i april, avslutar Gabriel Wikström, förbundsordförande för SSU.

Fakta
Om ungdomsarbetslösheten – siffror från SCB

Antalet arbetslösa i åldern 15 – 24 år i januari 2013: 147 000 (+ 5,7 % jämfört med motsvarande period 2012)
Antalet arbetslösa i åldern 15 – 24 år i januari 2013: 24,8 procent (+0,6 % jämfört med motsvarande period 2012)

Om SSU:s 90-dagarsgaranti

-  Insatser för alla arbetslösa unga ifrån första dagen.

-  Efter 90 dagar arbetslöshet ska alla unga befinna sig i utbildning, praktik eller arbete.

-  Jobb enligt "Västeråsmodellen" med avtalsenlig lön på halvtid och studier på halvtid.

-  Praktik hos privata eller offentliga arbetsgivare och studier på halvtid eller deltid.

-  Unga utan fullständiga gymnasiebetyg får tillgodogöra sig gymnasiekompetens med generös ersättning.

-  Gäller personer har socialbidrag eller som får annan offentlig ersättning. Ersättningarna villkoras med att utbildningskontraktet fullföljs

--
Presskontakt: Marcus Strinäs
Tel: 073-519 01 07 
E-post: marcus.strinas@ssu.se
Twitter: @marcusstrinas

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera