SSU och S lovar att ta krafttag mot den psykiska ohälsan bland unga

Idag presenterade Socialdemokraterna sitt första stora vallöfte till Sveriges unga; att ta krafttag mot den växande psykiska ohälsan. Vallöftet är ett trygghetspaket med fyra reformer för att stärka den psykiska hälsan hos Sveriges unga, bland annat screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan. Att stoppa den växande psykiska ohälsan bland unga är en av de viktigaste välfärdsfrågorna för SSU och för Sveriges unga. Därför är vi stolta över att Socialdemokraterna idag presenterar förslag som SSU tidigare drivit de senaste åren.

Att nästan 200 000 unga mår dåligt idag kan inte ses som ett individuellt problem, utan ett samhällsproblem som kräver politiska lösningar. Därför är jag oerhört glad över dagens vallöften från Socialdemokraterna för att motverka psykisk ohälsa. Det här är en väldigt viktig fråga för SSU oss unga, säger SSU:s förbundsordförande Philip Botström. 

Förebyggande åtgärder
Psykisk ohälsa är vår tids snabbast växande folkhälsosjukdom. Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är särskilt oroväckande. Andelen 13- och 15-åringar som lider av psykisk ohälsa har fördubblats de senaste 30 åren. Det är uppenbart att detta inte är ett individuellt problem, utan ett samhällsproblem som kräver politiska lösningar. Eftersom alla går i skolan är en stärkt elevhälsa den enskilt viktigaste arenan för att jobba förebyggande mot psykisk ohälsa. Därför föreslår Socialdemokraterna bland annat ett screeningprogram inom elevhälsan. Det är en viktig förebyggande insats för att se till att ingen ung som mår dåligt hamnar mellan stolarna. Det liknar ett förslag SSU tidigare drivit med ett annat namn: psykologiska hälsokontroller. 

Det ska vara lika självklart att prata om hur man mår, som att väga eller mäta sig. Därför vill vi införa ett screeningprogram inom elevhälsan för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa. Jag är stolt över att Socialdemokraterna nu går fram med det här förslaget eftersom det är något vi i SSU drivit länge, säger SSU:s förbundsordförande Philip Botström.

Närmare psykiatrisk vård
I Sverige ska inga barn eller unga må dåligt en dag för länge utan att få stöd. Socialdemokraterna vill därför satsa 250 miljoner för att stärka vårdcentralernas kompetens och kapacitet för att ta hand om enkel och medelsvår psykisk ohälsa bland unga, i syfte att avlasta köerna till psykiatrin. Ett annat förslag för att vården ska komma närmare unga är att utveckla digitala hjälpmedel. Många barn och unga upplever att det är enklare att söka stöd och hjälp digitalt än att uppsöka den fysiskt. Dessutom föreslår Socialdemokraterna en särskild satsning för att stärka arbetet med suicidprevention.

Ingen ung som mår dåligt ska behöva vänta en dag för länge innan man får hjälp och stöd från vården. Därför vill vi satsa mer resurser på primärvården för att avlasta köerna till psykiatrin, säger SSU:s förbundsordförande Philip Botström.

Förslagen

  • Screeningprogram av barns och ungas psykiska hälsa i skolan för att förebygga och upptäcka psykisk ohälsa tidigt

  • Mer resurser för att korta köerna till psykiatrin. Barn och unga som mår dåligt ska ha en vård utan väntan.

  • Utveckla digitalt hjälpmedel för att unga som mår dåligt ska ha snabbt stöd i mobilen.

  • Rätt stöd vid självmordstankar – förstärkt och kompetenshöjande arbete med suicidprevention inom akutvården och nationella riktlinjer till elevhälsan.

Läs mer här: https://www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2018/brett-och-snabbt-stod-till-unga-som-mar-daligt/

Presskontakt
Pavlos Cavelier Bizas, pressekreterare
Telefon: 070 350 43 57
E-post: pavlos.cavelier@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige. SSU är frihetens ungdomsförbund sedan 1917.

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Citat

Att nästan 200 000 unga mår dåligt idag kan inte ses som ett individuellt problem, utan ett samhällsproblem som kräver politiska lösningar. Därför är jag oerhört glad över dagens vallöften från Socialdemokraterna för att motverka psykisk ohälsa. Det här är en väldigt viktig fråga för SSU oss unga
Philip Botström
Det ska vara lika självklart att prata om hur man mår, som att väga eller mäta sig. Därför vill vi införa ett screeningprogram inom elevhälsan för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa. Jag är stolt över att Socialdemokraterna nu går fram med det här förslaget eftersom det är något vi i SSU drivit länge
Philip Botström
Ingen ung som mår dåligt ska behöva vänta en dag för länge innan man får hjälp och stöd från vården. Därför vill vi satsa mer resurser på primärvården för att avlasta köerna till psykiatrin
Philip Botström