SSU om vårpropositionen: ”Ett slag mot Sveriges unga”

Idag presenterade Anders Borg regeringens ekonomiska vårproposition. SSU:s förbundsordförande Gabriel Wikström är mycket kritisk och efterlyser fler satsningar för att minska arbetslösheten bland unga.
   – En av fyra unga saknar jobb, då duger det inte att sitta still i båten och invänta bättre tider, säger Gabriel Wikström.

Enligt den senaste arbetsmarknadsstatistiken från SCB har 147 000 unga inget jobb att gå till på morgonen. Det motsvarar 25,2 procent av Sveriges unga, mer än var fjärde ungdom. Trots detta ger regeringens vårproposition inga nya besked om satsningar till den stora grupp unga som är arbetslösa.

   – I ett läge där var fjärde ung saknar arbete lägger regeringen fram en vårproposition som gapar tom på nya satsningar mot ungdomsarbetslösheten. Det är ett hårt slag mot alla unga som går utan jobb, säger Gabriel Wikström.

SSU har tidigare kritiserat regeringen för att vara för passiv när det kommer till ungdomsarbetslösheten. Anders Borgs vårproposition förstärker den bilden. Kärnan i vårbudgeten tycks vara att invänta bättre ekonomiska tider.

   – Ungdomsarbetslösheten är nu. Sveriges unga har inte råd att vänta på bättre tider, avslutar Gabriel Wikström.


--
Presskontakt: Marcus Strinäs
Tel: 073-519 01 07 
E-post: marcus.strinas@ssu.se
Twitter: @marcusstrinas

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera