SSU-ordförandens önskelista inför partikongressen

(Dambergs kommentarer är SSU:s ordförandes elektroniska veckobrev. Du kan anmäla dig som prenumerant på www.ssu.se) "Kongresspecial" Dambergs kommentarer Partikongressen kan om den går väl bli en ordentligt avspark för en modernare och ungdomligare socialdemokrati. Min ambition är att bidra med förslag som sätter ungdomars situation i fokus. Jag har tagit fram en önskelista inför partikongressen. På framför allt sex områden känns partistyrelsens förslag otillräckliga: 1. Minska politikerföraktet - säg ja till folkomröstning om EMU För SSU är det viktigt att partikongressen ger besked om hur och när det svenska folket ska få ta ställning i vår tids kanske största fråga. Partistyrelsens rädsla för att ta ställning upplevs som ett taktiserande och riskerar att spä på politikerföraktet. Jag som arbetade aktivt för ett svenskt medlemskap i EU vet att JA-sidan var noga med att betona att EU- omröstningen inte handlade om EMU. Det skulle svenska folket få ta ställning till senare. Utan ett tydligt ställningstagande på kongressen är jag rädd att förtroendet för socialdemokratin riskerar att skadas. Många människor är oroliga för att frågan kommer att avgöras i riksdagens korridorer långt ovanför deras huvuden. Enligt SIFO vill 62% av svenska folket faktiskt ha en folkomröstning om EMU. 2. Stärk jämställdheten - dela på föräldraförsäkringen SSU driver att partiet ska bli feministiskt i såväl teori som praktisk politik. Därför måste dagens föräldraförsäkring som cementerar könsrollerna förändras. Det räcker inte med en pappamånad för att ansvaret för barnen ska delas lika mellan män och kvinnor. Vi vill se ett system där försäkringen delas jämställt mellan föräldrarna. 3. Öka solidariteten - höj biståndet Partiet måste slå fast en tydlig plan för hur höjningen av biståndet till 1 procent av BNI ska gå till. Om kongressen inte sätter större press på regeringen så lär inte biståndet höjas tillräckligt fort. Med dagens ytterst blygsamma takt kommer Sverige inte uppnå målet förrän om 28 år. SSU förslår en successiv årlig höjning under en femårsperiod för att uppnå målsättningen. 4. Utrota bostadsbristen - presentera en social bostadspolitik Partistyrelsens förslag innehåller inte en enda mening på bostadsområdet. SSU presenterade i förra veckan ett 7-punktsprogram för att fler unga ska få möjlighet att flytta hemifrån. Kongressen måste slå fast att bostaden är en social rättighet och presentera en aktiv bostadspolitik. Studenters och ungas bostadssituation måste uppmärksammas. 5. Minska generationsorättvisorna - släpp in ungdomar i försäkringssystemen Många grupper - framför allt ungdomar- står utanför socialförsäkringssystemet. Hundra tusentals människor vägras tillträde in i delar av välfärden. De har aldrig haft möjlighet att komma in i systemen och står utanför. Generationsklyftorna växer och riskerar att rasera förtroendet mellan ung och gammal. Partikongressen får inte glömma bort de sk procentlösa. Om kongressen vill se förändringar i försäkringssystemet så är det inte främst höjningar av ersättningsnivån som är prioriterat för SSU. För oss är det viktigare att släppa in de som inte har kommit in i systemet. 6. Gör Sverige ekologiskt - fortsätt avveckla kärnkraften Kärnkraftsavvecklingen får inte avstanna. Partikongressen måste driva på förändringen och ersätta ett föråldrat energisystem med ett ekologiskt hållbart alternativ. Solna den 6 mars 2000 Mikael Damberg Ordförande i SSU Ps: Under partikongressen kommer SSU att anordna ett seminarium. Tillsammans med programledaren på TV 3 Gry Forsell och s-kvinnors ordförande Inger Segelström ställer vi frågan om socialdemokraterna vågar bli feministiskt. Det blir SSUs startskott för att få partiet att ta till sig den feministiska analysen i partiprogrammet. Dag: lördag Tid: 10.00-12.00 Plats: Norra Latin, Stockholm För mer kontakt med SSU ring pressekreterare Jonas Hellberg, 070-592 60 38. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00480/bit0002.pdf

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Dokument & länkar