SSU reagerar på socialstyrelsens rapport om psykisk ohälsa

Idag släpptes en rapport från Socialstyrelsens som konstaterar att det finns stora brister i såväl tillgänglighet som samverkan inom psykologisk behandling, och att insatserna hittills inte fått tillräcklig effekt. I rapporten konstateras bland annat att endast en av fyra anser att personer med psykiska problem får den hjälp de behöver inom sjukvården SSU menar att mer behöver göras för att stoppa den psykiska ohälsan och garantera alla rätt till psykiatrisk vård.  

Psykisk ohälsa har blivit en folkhälsosjukdom
Psykisk ohälsa är vår tids snabbast växande folkhälsosjukdom. Den växande psykiska ohälsan bland barn och unga är särskilt oroväckande. Andelen 13- och 15-åringar som lider av psykisk ohälsa har fördubblats de senaste 30 åren. Det är uppenbart att detta inte är ett individuellt problem, utan ett samhällsproblem som kräver politiska lösningar.

– Den här rapporten bekräftar det SSU sagt i många år. Psykisk ohälsa har blivit en epidemi i Sverige. Att samhället inte gjort mer för att motverka och förebygga psykisk ohälsa bland oss unga är under all kritik, kommenterar SSU:s förbundsordförande Philip Botström.

–Ingen ansvarig politiker kan vara nöjd när en av fyra upplever att de inte får den hjälp de behöver inom den psykiatriska vården. Ingen ska behöva vänta en dag för länge innan man får hjälp och stöd från vården. Mer behöver göras från politikens sida, kommenterar SSU:s förbundsordförande Philip Botström.

Läs rapporten här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/miljardsatsningharhittillsgettfakonkretaresultat

Presskontakt
Pavlos Cavelier Bizas, pressekreterare
Telefon: 070-350 43 57 

E-post: pavlos.cavelier@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige.

Läs mer på www.ssu.se

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Citat

Den här rapporten bekräftar det SSU sagt i många år. Psykisk ohälsa har blivit en epidemi i Sverige. Att samhället inte gjort mer för att motverka och förebygga psykisk ohälsa bland oss unga är under all kritik
Philip Botström
Ingen ansvarig politiker kan vara nöjd när en av fyra upplever att de inte får den hjälp de behöver inom den psykiatriska vården. Ingen ska behöva vänta en dag för länge innan man får hjälp och stöd från vården. Mer behöver göras från politikens sida
Philip Botström