SSU söker juridisk hjälp för att stoppa sms-lånen

Kronofogden konstaterar att ökningen av SMS-lån tilltar och den situationen som rådde i våras har nu förvärrats. Från att det i våras inkom 600 ansökningar så rör det sig nu om närmare 1000. Det är framför allt unga i åldern 18-25 år som drabbas. SSU kommer nu genom advokat att undersöka om det går att stoppa företagen.

- SMS-lånen ruinerar och släcker framtidshoppet för många unga. Hur långt ska det behöva gå innan någon på allvar reagerar och sätter in krafttag mot sms-lånen. Ska en hel generation behöva drabbas innan något görs säger SSU:s förbundsordförande Jytte Guteland.

- SSU står fast vid sin tidigare hållning. Förbjud sms-lånen. Till dess kommer varje enskild överskuldsatt ungdom att lastas den ansvarige ministern Nyamko Sabuni, säger SSUs förbundsordförande Jytte Guteland.

SSU har tidigare förespråkat sociala lån som en lösning för de som hamnat i fattigdomsfällan. En beprövad metod som idag bland annat används i Helsingfors med mycket lyckat resultat. Vi vill se införandet av sociala lån och ett stopp för den fruktansvärda spiral som sms-lånen utsätter inte minst unga människor för.

Vi beger oss snart ut på en långvarig höstkampanj och med start inom några dagar så kommer SSU att göra sitt på landet skolor och forum på Internet. På alla ställen där den värst drabbade målgruppen finns ska vi finnas som ett stöd.

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Dokument & länkar