SSU starkt kritiska till Reva-projektet

Reva-projektet, vars mål är att öka antalet utvisningar av papperslösa, prövas nu i Stockholm. Projektet innebär att polisen kontrollerar identitetshandlingar och uppehållstillstånd, i huvudsak baserat på personens utseende. SSU är starkt kritiska till Reva-projektet och de bakomliggande regeringsdirektiv som polisen fått för att öka antalet utvisningar. SSU vill också se att socialdemokraterna tar ställning mot både regeringsdirektiven och Reva-projektet.

I regleringsbrevet för 2013 har Polisen av justitiedepartementet fått i uppdrag att effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut. Reva-projektet är en del av det arbetet och innebär en ”inre utlänningskontroll”. Konsekvensen är att personer stoppas och krävs på id-handlingar, nästintill enbart baserat på personers utseende.

- Reva-projektet innebär i princip att polisen jagar papperslösa genom att leta efter och stoppa personer en på grund av personens utseende. Det är inte bara kränkande utan ovärdigt en rättsstat som Sverige. Vi är starkt kritiska till de direktiv som polisen fått av regeringen. Vi vill också att socialdemokraterna tar ställning både mot regeringens direktiv och Reva-projektet, säger Ellinor Eriksson, förbundssekreterare på Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund – SSU.

För mer information
Juan-Pablo Roa, politisk sekreterare
Telefon: 070-631 83 33
E-post: juan-pablo.roa@ssu.se

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige. SSU är frihetens ungdomsförbund sedan 1917.

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Dokument & länkar