SSU vill satsa på nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet och sociala investeringar

I helgen beslutade SSU:s förbundsstyrelse om ett nytt program för jobb, välfärd och skola inför SSU:s kongress i augusti. SSU:s förbundsstyrelse vill se nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet, behörighetskrav till lärarutbildningen och satsningar på sociala investeringar i Sveriges kommuner.

- Jag är glad att vi inriktar oss på jobb, skola och välfärd. Socialdemokraterna behöver en ny politik för att bryta arbetslösheten och Sverige behöver en ny skolpolitik för att stärka kunskapen och öka likvärdigheten i skolan, säger Jytte Guteland förbundsordförande SSU.   

Exempel ur välfärdsprogrammet:

 "SSU vill att kommunerna använder en ny ekonomisk modell, så kallade sociala investeringar, för att under flera budgetår kunna bygga upp verksamheter som exempelvis stärker barns och ungas uppväxtvillkor. På så sätt kan vi gynna kommunernas förutsättningar att anställa fler i välfärden".

Exempel ur jobbprogrammet:

"Kommunerna har också ett särskilt ansvar för de unga som saknar utbildnings- eller jobbmöjligheter. SSU vill skärpa kommunernas ansvar att söka upp unga som lämnat gymnasiet och erbjuda välfärdsjobb för unga. Vi vill att kommunerna tar ansvar för att det råder nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet".

Exempel ur skolprogrammet:

"Vi vill också säkerställa lärarens avgörande roll och funktion genom att införa hårdare behörighetskrav till lärarutbildningen för att säkerställa motivation och drivkraft hos kommande generationer av pedagoger".

 

SSU:s kongress äger rum i Stockholm 2-5 augusti. På kongressen ska ett nytt politisk handlingsprogram antas samt val hållas till ledning och förbundsstyrelse.

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA UNGDOMSFÖRBUND

För ytterligare kommentarer, kontakta SSU:s pressekreterare Ingela Nilsson 0735-19 01 07.

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera