SSUs ordförande; Utgiftstaket hindrar ekonomisk tillväxt

Dambergs kommentarer Utgiftstaket hindrar ökad tillväxt. Regeringens arbete med vårbudgeten väcker stort intresse. I debattens centrum har utgiftstaket hamnat. Frågan handlar om hur helig den redan beslutade kostnadsnivån för statens finanser ska få vara. Det vill säga ska ökade statliga inkomster utöver de redan prognostiserade få användas i driften och i reformarbetet av Sverige. Regeringen säger nej och vänsterpartiet säger ja. Vänsterpartiet menar att en allt för kameralt statisk hållning till utgiftstaket har negativa konsekvenser för välfärden. Liknande kritik levererade LO:s ekonomer igår på DN-debatt. Enligt LO så finns det inga skäl till att göra besparingar för att hindra sjukförsäkringens kostnader att slå igenom taket. Det går, enligt LO, att uppnå de finanspolitiska målen trots att nivån för utgifterna korrigeras uppåt. Regeringen har en svår uppgift framför sig. Det är besvärligt att motivera besparingar i tider då sysselsättningen ökar och skatteintäkterna likaså. Många socialdemokrater frågar sig om det är rimligt att redan tre år i förväg fastslå utgiftsnivån för de offentliga utgifterna. Jag menar att det måste finnas ett inslag av flexibilitet i systemet så att inkomstökningar kan användas och inte ensidigt bli inlåsta outnyttjade i statens kassakistor. Riksdagen och regeringen borde skilja på löpande utgifter och kostnader för investeringar precis som privata företag gör. Det är naturligare att den löpande driften; kostnaden för statsbidrag till kommunerna, försäkringssystemens utbetalningar osv. är belagt med ett utgiftstak än att kostnaderna för direkta investeringar är det. Dagens utgiftstak hindrar moderniseringen av ekonomin och arbetsmarknaden. Satsningar på kunskap, IT och ny teknik som skulle ge ökad tillväxt och ökade skatteintäkter hindras idag av utgiftstaket. Det är orimligt och kontraproduktivt. När vi nu åter kan diskutera nya satsningar och hur vi bäst kan dröja kvar i högkonjunkturen så vill SSU samtidigt lyfta ett varningens finger. I glädjeruset över att landets ekonomi växer så får vi inte glömma bort våra skulder. Staten måste även fortsättningsvis gå med plus så att inte återbetalningarna av statsskulden äventyras. Socialdemokratin måste orka fortsätta att leverera överskott i finanserna så att vi på ett betryggande sätt kan fortsätta amortera av på statsskulden. För SSU är skuldavskrivning prioriterat. Generation 40-tal får inte överlämna gigantiska skulder på oss unga utan ta ansvar för sitt handlande under 80-och 90-talet. Visst ska vi betala våra utgifter och även kosta på oss reformer, men aldrig till priset av att vi skjuter på återbetalningarna. Vi får inte glömma det som vi lärt oss så tydligt under 90-talet; det blir dagens ungdomar som tvingas betala vår tids missgrepp. Jenny Lindahls socialism praktiserades i Linköping? Husockupationen i Linköping måste tas på största allvar. Metoderna för att uppnå sitt syfte (i detta fall tydligen ett ungdomens hus) var odemokratiskt anarkistiskt. Polisen attackerades med stenar och brandbomber av unga maskerade revolutionära socialister. Jag har en obehaglig känsla av att dessa anarkistiska utomparlamentariska grupperingar växer och blir allt mer välorganiserade. Det verkar vara "inne" att vara antidemokrat. Vad beror det på? Jag tror att det har blivit legitimt att ta till så kallat civilt motstånd för att uppnå sina syften. Jag tror att Vänsterpartiets märkliga men samtidigt logiska inställning till civilt motstånd är en del i förklaringen. Gudrun Schyman har vid ett flertal gånger uttalat sitt stöd och uppmuntrat odemokratiska grupperingar. Hon bjöd för en tid sedan in sabotören och miljöaktivisten Linus Brohult till riksdagen för att tala. Nu senast stod Gudrun Schyman i debattprogrammet Svart eller vitt och hade svårt att balansera mellan å ena sidan stöd för olagligheter och andra sidan demokrati och parlamentarism. Jag tror även att Ung Vänsters ordförande har bidragit till att göra det politiska våldet legitimt. Kanske jublar Jenny Lindahl över det som hände under ockupationen i Linköping. Frågan är om det inte var just hennes socialism som praktiserades på hustaket ovanför polisen? Den socialsim som accepterar kamp med tillhyggen och revolt, den socialism som Ung Vänster vill att moderpartiet i det nya partiprogrammet ska ansluta sig till. Vänsterpartiet har som alla partier ett ansvar att stå upp för demokratin. Just nu tar alla partier sitt ansvar utom Gudrun Schyman. Solna den 21 mars 2000 Mikael Damberg Ordförande SSU PS: Vem hade trott att SAF skulle motverka en svensk EMU-anslutning? Någon? Sannolikt inte, men de verkar vara på god väg att göra just detta - SAF vägrar att delta i det nyinrättade medlingsinstitutet. Därmed försvåras ett av S-kongressens krav för en framtida EMU-anslutning. Nämligen att lönebildningen ska vara stabil och att löneökningarna ska ligga på en konkurrenskraftig nivå. SAFs agerande försvårar ett framtida medlemskap i EMU - jag undrar vad deras medlemmar tycker om det? För mer kontakt med SSU ring pressekreterare Jonas Hellberg, 070-592 60 38. (Dambergs kommentarer är SSU:s ordförandes elektroniska veckobrev. Du kan anmäla dig som prenumerant på www.ssu.se) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00750/bit0002.pdf

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera

Dokument & länkar