Undersökning om borgerliga vigselförrättare och homosexuella

Pressmeddelande från Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 37 procent av landets vigselförrättare registrerar inte partnerskap Av landets 974 borgerliga vigselförrättare registrerar 362 inte homosexuella partnerskap. SSUS ordförande Mikael Damberg kräver att alla vigselförrättare ska vara skyldiga att tolerera homosexuell kärlek och vara partnerskapsförrättare. SSU har gjort en kartläggning bland Sveriges kommunala vigselförrättare. Enligt undersökningen, som omfattar 274 kommuner, framkommer att 37 procent av de borgerliga vigselförättarna inte registrerar homosexuella par. Partnerskapslagen ger homosexuella par samma möjlighet att teckna partnerskap som hetrosexuella par. SSU anser att det är oacceptabelt att det finns kommuner som har vigselförrättare som inte viger homosexuella par. SSU kräver att de kommunala vigselförrättarna ska vara skyldiga att även registrera partnerskap för homosexuella. Mikael Damberg ordförande i SSU kommenterar undersökningen: - Undersökningen visar att de homosexuellas kärlek diskrimineras. Självklart borde updragen betraktas som ett och samma. Viger man hetrosexuell ärlek så borde man även viga eller registrera homosexuell kärlek. Kärlek som kärlek. I dagarna lägger SSU-medlemmar motioner i landets kommunfullmäktigen. Där föreslås att vigselförrättare måste acceptera att även registrera homosexuella par. -Vi hoppas på så sätt att få en nationell förändring genom många lokala beslut. De vigselförrättare som inte tolererar homosexuell kärlek får helt enkelt avsäga sina uppdrag, säger Mikael Damberg. Undersökningen finns redovisad kommun för kommun på SSUs hemsida www.ssu.se För kontakt med SSU ring pressekreterare Jonas Hellberg, 070-630 95 42

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se