Välkommen på SSU:s 37:e förbundskongress

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund arrangerar sin 37: ordinarie förbundskongress den 9 – 12 augusti i Stockholm. Under fyra dagar kommer SSU:s 249 kongressombud från SSU:s 26 distrikt att mejsla fram ungdomsförbundets politik och framtida färdriktning.

-       Temat för kongressen är ”I rörelse”. Vår värld förändras i allt snabbare takt, samtidigt som den borgerliga regeringens politik står still. Under SSU:s kongress kommer vi ta fram en politik för att möta de nya utmaningar som vårt samhälle står inför, säger Gabriel Wikström, förbundsordförande Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU.

Nytt reformprogram
På kongressen ska SSU:s ombud bland annat fastställa ett nytt reformprogram med 30 reformer som ska vara genomförbara på två mandatperioder av en socialdemokratisk regering. Ett principprogram med de principer som ska genomsyra SSU:s verksamhet ska fastställas, liksom en 10-årig organisatorisk strategi för ungdomsförbundet.

-       SSU som organisation har utvecklas positivt de senaste åren, med både en ständig ökning i medlemsantal och stort genomslag för vår politik. Jag ser fram emot att efter vår kongress ha en organisation som står väl rustad med skarpa politiska förslag inför stundande valrörelser, avslutar Gabriel Wikström.

Hållpunkter för SSU:s 37:e ordinarie förbundskongress

Plats: Täby Park Hotell

Fredag 9 augusti
14.00: Invigning.
14.50: Tal Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU
15.00: Tal Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO 
16.00: Pressträff Gabriel Wikström och Karl-Petter Thorwaldsson

lördag 10 augusti
08.00 – 10.30, 13.00 – 14.00: Plenadiskussion arbete
11.00 – 11.30: Val av förbundsledning (förbundsordförande och förbundssekreterare)
14.00 – 15.00, 16.00 – 18.00: Plenadiskussion principprogram
19.00 – 23.00: Plenadiskussion hållbarhet

Söndag 11 augusti
08.00 – 15.30: Plenadiskussion välfärd
15.30 – 17.00: Plenadiskussion stadgar
19.00: Kongressfest och middag

Måndag 12 augusti
09.00 – 09.30: Tal Stefan Löfven, partiledare Socialdemokraterna
09.30: Pressträff Stefan Löfven och Gabriel Wikström
10.00 – 12.oo: Plenadiskussion Utbildning
14.30 – 15.00: Avslutning och tal.

Fullständigt schema hittar du här.

--
Presskontakt: Marcus Strinäs
Tel: 073-519 01 07 
E-post: marcus.strinas@ssu.se
Twitter: @marcusstrinas

Om SSU
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, är Sveriges viktigaste politiska ungdomsförbund. Vi är en folkrörelse som samlar över 10 000 medlemmar. SSU påverkar och driver samhällsutvecklingen i de frågor som är viktiga för våra medlemmar och relevanta för unga i Sverige. SSU är frihetens ungdomsförbund sedan 1917.

Taggar:

Om oss

SSU är Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund. Tillsammans är vi 10 000 frihetskämpar som jobbar för en värld där alla har möjlighet att förverkliga sina drömmar.ww.ssu.se

Prenumerera