St1 det enda drivmedelsbolag som informerar om ursprung av råvaror

Som en del av ett långsiktigt miljöarbete, med avskaffandet av fossila drivmedel som ett slutmål, och för ökad transparens för konsumenterna publicerar St1, med start

20 april, ursprungsinformation om sina produkter på sin hemsida, www.st1.se

Alla drivmedelsbolag är redan nu enligt lag tvungna att redovisa dessa siffror för myndigheterna, men St1 blir först med att erbjuda denna information även till konsumenterna.

-       I dag har de flesta konsumenter koll på var maten de äter kommer ifrån, säger VD Jonas Sidenå, även känd som ”bensinbolagsdirektören som vill avskaffa bensinen”.

-       Därför ser vi, som ett miljömedvetet företag, det som naturligt att vi informerar våra kunder om ursprunget på råvaran till våra produkter.

Under 2014 var den övervägande delen av innehållet i våra drivmedel importerad. Den största andelen, ca 85%, bestod av fossila drivmedel, vilket innebär att råolja är grunden. Men till det finns i bensin, diesel och E85 också biodrivmedel som härstammar från växtriket och från restprodukter som är förnybara.

De biobränslen som finns i St1s drivmedel är bland andra etanol, som är huvudbeståndsdel i E85, men även finns låginblandad i vanlig bensin. Dessutom finns andra biodelar i bensin och diesel. ETBE finns i bensin för att höja oktantalet och härstammar ofta från etanol. I diesel finns HVO som härstammar från vegetabilisk olja och FAME som också är en typ av biodiesel som exempelvis kan utvinnas ur rapsolja.

Det viktiga är att en reduktion av fossila produkter sker och att de bioprodukter som ersätter är långsiktigt hållbara och bidrar till fossil koldioxidreduktion. St1s ursprungsinformation är ett av flera sätt att öka medvetenheten som bidrar till utvecklingen från fossilt till biodrivmedel och få mer hållbara och klimateffektiva biodrivmedel.

Information om ursprunget till våra produkter kommer att publiceras på St1s hemsida under denna månad.

-       Vi har ambitionen att ligga i framkant när det gäller miljöarbete och avskaffandet av fossila drivmedel på lång sikt, säger Jonas Sidenå. Vår investering i etanolproduktion på raffinaderiet i Göteborg är ett exempel på detta.

-       Ursprungsinformation till konsument om våra råvarors ursprung, som ett första steg på vägen, är också ett självklart val för oss, de ska kunna se vad de köper och fatta medvetna val som medvetna konsumenter!

För ytterligare information om ursprungsinformationen, läs på www.st1.se

Kontakta gärna

Jonas Sidenå, VD St1, tel: 08-5554 8540

e-post: jonas.sidena@st1.se

Stefan Samuelsson, Affärsområdeschef Retail, tel: 08-5554 8151

e-post: stefan.samuelsson@st1.se

Taggar: