STADSHYPOTEK BANK först med att erbjuda automatiskt månadssparande i ett utökat antal aktieslag

STADSHYPOTEK BANK först med att erbjuda automatiskt månadssparande i ett utökat antal aktieslag Stadshypotek Bank erbjuder sedan 1995 ett särskilt system för aktiesparande kallat AktieSpar. Från starten har kunderna, förutom att köpa och sälja aktier vid enskilda tillfällen, även haft möjlighet att automatiskt månadsspara i aktier noterade på Stockholms Fondbörs. Nu kan Stadshypotek Bank erbjuda månadssparande även i aktier noterade på SBI-listan samt i aktier under "inofficiella noteringar". Månadssparande sker i kronor istället för antal aktier vilket underlättar för kunderna att sätta ihop en lämplig mix av aktier. Lägsta belopp per aktie är 100 kronor, men genomsnittskunden månadssparar tusen kronor i fem olika aktier. Stadshypotek bank erbjuder det billigaste alternativet på marknaden för automatiskt månadssparande i enskilda aktier. Courtaget för månadssparande är 0,2% av det totala sparbeloppet eller lägst 20 kr/månad. Tack vare att aktiesparandet sker i kronor så tas courtage ut per ordertillfälle istället för per aktieslag. Kunden kan även få sina aktieutdelningar återinvesterade i aktier helt kostnadsfritt. Antalet kunder som är anslutna till AktieSpar i Stadshypotek Bank uppgår till ca 70.000 Stadshypotek Bank är Sveriges största telefonbank med över 300 000 kunder. Stadshypotek Bank Affärsidé "Stadshypotek Bank erbjuder ett begränsat urval standardiserade och paketerade bank- och försäkringstjänster till privatpersoner. Kunderna får tjänster som ger ett högt värde för pengarna genom att de är enkla att förstå, ansluta sig till och använda sig av. Tjänsterna ska ha en enkel och tydlig prissättning" Så nås Stadshypotek Bank Personlig Service 020-77 88 99, vardagar mellan 8.00 och 22.00 TeleService 020-75 00 31, alla dagar mellan 6.00 och 24.00 InternetService: www.stadshypotekbank.se, alla dagar mellan 6.00 och 24.00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Stadshypotek Bank är en telefon- och Internetbank som kännetecknas av enkla och bekväma banktjänster och hög servicegrad. Förutom banktjänster som kunden använder i sin vardag erbjuder vi även sparprodukter. Stadshypotek Bank ägs av Handelsbanken.

Prenumerera

Dokument & länkar