Om oss

Stadsporten Citygate AB, www.citygate.se, är ett utvecklingsbolag som ägs av 11 ledande svenska dagstidningsorganisationer. Citygate samordnar ägarnas internetsatsningar. Ägarkretsen tillsammans med partners representerar 43 dagstidningar med en tidningsräckvidd på 3 miljoner* och en näträckvidd på 1 miljon** (Orvesto 2004 Helår, dag-* resp. veckoräckvidd**).