Drastiskt minskade utsläpp från GP-huset i Göteborg

Första etappen på Stampen-gruppens miljöcertifiering har redan gett resultat. Koldioxidutsläppen (CO2) från Göteborgs-Posten, Stampen AB och Samedio har minskat dramatiskt under 2009 och 2010 - motsvarande över 10 000 enkelresor med flyg mellan Stockholm och Göteborg.

GP-husets miljöarbete är en del i hela Stampens-gruppens miljöinitiativ. Alla företag i gruppen skall certifieras enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001. Merparten av koncernen,  som omfattar tidningar, tryckerier, distribution och digitala medier, är certifierad och före sommaren skall arbetet vara klart i hela gruppen.

- Vi har valt att ISO-certifiera vårt miljöarbete för att kontinuerligt få ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Gunnar Springfeldt, miljösamordnare för Stampen AB. Som medier granskar vi andra företag och då måste vi också kunna visa att vi själva tar ett aktivt ansvar för vår miljöpåverkan.

Utvärderingen av miljömålen för bolagen i GP-huset är nu klar. Utsläppen från fastighetens elförbrukning minskade med nära 270 ton för år 2009 och ytterligare 185 ton år 2010. GP-husets miljöarbete bedrivs gemensamt av Göteborgs-Posten, servicebolaget Samedio och Stampen AB, moderbolaget i Stampen-gruppen.

- Detta är stora siffror och ett glädjande resultat. Koldioxidutsläppen motsvarar i storleksordningen över 10 000 enkelresor med flyg mellan Stockholm och Göteborg, säger Gunnar Springfeldt.

Förklaringen till det goda resultatet för GP-huset är att endast el som är märkt Bra miljöval, som uteslutande kommer från förnyelsebara energikällor, används sedan mitten av 2009 samt effektivare ventilation i fastigheten och införande av s k fjärrkyla. Energianvändningen är ett av tre områden som prioriteras i GP-husets miljöarbete, de andra är avfallshantering och transporter.

Inom området transporter mäts personalens resor till och från jobbet. Samtliga medarbetare har fått besvara en enkät. Utsläppen från arbetsresor har minskat med 12 proc eller 40 ton CO2. Räknat per anställd uppgår minskningen till ca 40 kg CO2. GP-huset har också målsatt tjänsteresor mellan Stockholm och Göteborg. Enligt Stampen-gruppens resepolicy skall i första hand tåg väljas och andelen tågresor ökar något till ca 57 proc under 2010.

För mer information, kontakta:
Gunnar Springfeldt, miljösamordnare Stampen AB
070-5624279

Källa till uppgift om CO2-utsläpp för flygresor: Innventia.

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor.  www.stampen.com

Taggar:

Om oss

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor. www.stampen.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia