Mediabolaget köper aktier i BIAB

Mediabolaget Västkusten, som äger de västsvenska tidningarna Hallandsposten, Hallands Nyheter och BIAB (Bohusläningen Intressenter) med Bohusläningen, Strömstads Tidning och TTELA, har köpt en aktiepost på ytterligare 10 procent i BIAB. Säljare är Jacob Zeilon AB.

Mediabolaget bildades i somras i samband med den strukturaffär som ritade om stora delar av kartan för den svenska landsortspressen. Ägare till den nya västsvenska tidningskoncernen är Stampen AB och Lidköpingspress, där Stampens ägarandel är 70 procent.

BIAB förvärvade i samband med sommarens tidningsaffär TTELA i Trollhättan/Vänersborg. Vid sidan av Mediabolaget Västkusten äger Gösta Walin 27 procent av aktierna i BIAB.

Hallandsposten och Hallands Nyheter är helägda dotterbolag inom Mediabolaget Västkusten.

Om oss

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor. www.stampen.com

Prenumerera

Dokument & länkar