Stampen-gruppen miljöcertifierat 2010

Samtliga verksamhetsdrivande bolag inom Stampen-gruppen ska före utgången av 2010 miljöcertifieras enligt den internationella standarden ISO 14001. Stampen har valt Intertek Semko Certification AB som certifieringsorgan.

– Miljö är ett av fem fokusområden i Stampens strategi till 2012. Det är viktigt för vår trovärdighet att vi i mediabranschen tar miljöansvar i likhet med andra företag och myndigheter. Om inte vi gör det kommer kunderna att kräva det av oss och om vi skall granska andra måste vi själva tåla att bli granskade, säger Tomas Brunegård vd och koncernchef i Stampen-gruppen. V-TAB, Nordens största tryckerikoncern, och Norrtelje Tidning är två verksamheter inom Stampen-gruppen som sedan tidigare är certifierade. V-TAB certifierades av Det Norske Veritas (DNV). Certifieringsprojekt har även påbörjats på Prolog, GP, Samedio samt Stampen AB. Stampen-gruppen eftersträvar att skapa, producera, distribuera och sälja produkter och tjänster i samklang med naturens krav. Utöver att väga in miljöaspekten i alla relevanta beslut, verkar koncernen för minskad miljöpåverkan inom områdena energi, avfall och transporter.

Taggar:

Om oss

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. I Stampen-gruppen ingår också digitala medier, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor. www.stampen.com

Prenumerera

Dokument & länkar