Stanley Black & Decker offentliggör förvärv av aktier i Niscayah

New Britain, Connecticut, den 9 augusti 2011

Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE: SWK) (“Bolaget”) offentliggör att dess helägda svenska dotterbolag har förvärvat totalt 72 005 890 aktier av serie B i Niscayah Group AB (publ) (”Niscayah”) motsvarande cirka 19,8 procent av de utestående aktierna[1] och cirka 13,9 procent av det totala antalet röster i Niscayah, till priser vilka inte överstiger 18 kronor. Aktierna förvärvades utanför Bolagets offentliga erbjudande att förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Niscayah. Förvärven av aktierna återspeglar Bolagets engagemang för det offentliga erbjudandet som offentliggjordes den 27 juni 2011.

Stanley Black & Decker är ett S&P 500-företag och en diversifierad global leverantör av handverktyg, elverktyg och anknutna tillbehör, mekaniska tillträdessystem och elektroniska säkerhetslösningar, teknikbaserade fastsättningssystem, infrastruktur-lösningar m.m. För mer information se www.stanleyblackanddecker.com.

Informationen i detta pressmeddelade lämnades för publicering den 9 augusti 2011 kl. 17.00 (CET) (11.00 ET).

[1] Baserat på 363 258 897 utestående aktier i Niscayah (exkluderat Niscayahs egna innehav av 1 800 000 aktier).

Kontakter (USA)

Kate White Vanek
Director, Investor Relations, Stanley Black & Decker
+1 (860) 827-3833
kate.vanek@sbdinc.com

Tim Perra
Director, Global Communications, Stanley Black & Decker
+1 (860) 826-3260
tim.perra@sbdinc.com

Sard Verbinnen & Co
David Reno/Brooke Gordon
+1 (212) 687-8080

Kontakt (Sverige):

JKL
Erik Nilsson
+46 738 394 118

Taggar:

Dokument & länkar