Samsonite återkallar Travel Adaptor Plugs - Viktig säkerhetsinformation

Samsonite har idag meddelat att man kommer att återkalla följande produkter:

  • Universal Adaptor & Charger (U23*707)
  • UK/Americas Adaptor (U23*708)
  • UK/Europe Adaptor (U23*709)
  • Worldwide Adaptor Plug  (Item Code 23528) (D89*436)

Detta återkallande har utfärdats på grund av att produkterna kan utgöra en potentiell risk för elektriska stötar – det har dock inte påträffats några incidenter hittills. Samsonite har omedelbart valt att avbryta marknadsföringen av ovanstående produkter. Konsumenter ombeds att sluta använda produkterna och ta bort dem utom räckhåll för barn med omedelbar verkan.

Kunder som innehar en av adepterna som omfattas av detta återkallande bör registrera sig för retur och återbetalning via någon av följande kanaler:

  • Besök www.samsonite.com/recall och fyll i den medföljande anmälningsblankett.
  • Kontakta kundtjänst på 010-759 7220. 

Produktens kvalitet och säkerhet är av största vikt för Samsonite. Det har ännu ej förekommit några klagomål, men Samsonte inleder denna återkallelse som en försiktighetsåtgärd.

För ytterligare information eller detaljer, vänligen kontakta Samsonites kundtjänst på 010-759 7220.

Dokument & länkar