Marknadsmeddelande 241/16 - Sista dag för handel med BTA i Star Vault AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, STVA BTA B, är den 20 oktober. 

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: STVA BTA B

ISIN-kod: SE0008963946

Orderboks-ID: 125927

Sista handelsdag: 20 oktober 2016

Stockholm den 17 oktober 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post info@aktietorget.se

Om oss

Star Vault ska bedriva spelutveckling. Bolaget ska genom att ha kompetent personal, med kompletterande nischade kunskaper vara ett etablerat spelutvecklingsbolag.