Kommuniké från extra bolagsstämma i Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM (14 september, 2018– Aktieägarna i Starbreeze AB (publ) höll extra bolagsstämma fredagen den 14 september 2018 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av det beslut som togs vid den extra bolagsstämman. 

Beslut om justering av villkor avseende konvertibel 2016/2018 
Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att justera villkoren för konvertibel 2016/2018 i Starbreeze AB (publ) varvid de huvudsakliga ändringarna utgörs av justering av konvertiblernas slutliga förfallodag till den 31 augusti 2019, med kvartalsvisa avbetalningar av det utestående lånebeloppet så att konvertiblerna är fullt återbetalda den 31 augusti 2019. Under förlängningen har Bolaget inte längre rätt att påkalla konvertering av konvertiblerna till aktier, men i övrigt kvarstår samtliga villkor i princip oförändrade. Ändringarna i konvertibelvillkoren har överenskommits med innehavaren av samtliga utgivna konvertibler.

Den extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar av villkoren ovan som kan visa sig nödvändiga för att beslutet ska kunna registreras hos Bolagsverket.

Fullständiga detaljer avseende beslutet framgår av beslutsunderlagen till stämman, se bolagets hemsida: starbreeze.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamman.

##

För vidare information, vänligen kontakta: 
Ann Charlotte Svensson, Head of Investor Relations and Corporate Communications
Tel: +46(0)8-202 509, email: ir@starbreeze.com

Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2018 kl. 17.00 CET.

Om Starbreeze

Starbreeze är ett globalt spelbolag med visionen att vara en ledande aktör inom underhållningsindustrin genom att skapa upplevelser i världsklass. Starbreeze grundades 1998 och har sedan dess utvecklats till en väletablerad utvecklare och förläggare av dator- och tv-spel samt VR-produkter som riktar sig till en global marknad. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, San Francisco, Barcelona, Bryssel, Bangalore och Dehradun utvecklar Starbreeze högkvalitativa underhållningsprodukter baserade på egna och andras rättigheter i egen regi och i samarbete med externa spelutvecklare. Verksamheten är indelad i tre affärsområden; Starbreeze Games, Publishing och VR Tech & Operations. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com


Taggar:

Om oss

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm, Paris, Los Angeles, Barcelona och Bryssel skapar vi spel och virtual reality-produkter efter egen design och med licensierat innehåll. Starbreeze mest aktuella speltitlar inkluderar PAYDAY 2®, VR- shootern John Wick och den kommande överlevnads-shootern OVERKILL’s The Walking Dead. Under bolagets förläggarverksamhet har Starbreeze tillsammans med den kanadensiska studion Behaviour Digital framgångsrikt lanserat skräck-thrillern Dead by Daylight. Starbreeze skapar uppslukande virtual reality (VR)-upplevelser genom att integrera mjukvara och hårdvara i bolagets StarVR® headset som produceras i samarbete med Acer. Tillsammans med dotterbolaget Enterspace vidareutvecklar bolaget sitt engagemang inom den destinationsbaserade VR-marknaden. StarVR återfinns även på IMAX VR-center i Los Angeles och New York. Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B- aktien). Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic. Mer information: starbreeze.com, starvr.com, overkillsoftware.com

Prenumerera

Dokument & länkar