Dass från 1600-talet funnet på Varbergs fästning

Under hösten 2012 startade Statens fastighetsverk (SFV) en efterlängtad ombyggnad av Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning. I förra veckan gjordes ett spännande fynd på platsen för ombyggnaden i Västra längan - ett dass som härstammar från 1600-talet.

Ombyggnaden av Västra längan på Varbergs fästning ska ge Hallands kulturhistoriska museum ny entré, nytt café, bättre utställningslokaler och publik service i form av toaletter och garderober. Längan är till stora delar från 1600-talet men har grundmurar från medeltiden. Tidigare har medeltida fynd gjorts under golvet i södra delen av byggnaden. Nu har ett dass, som troligen är från 1600-talet, hittats i den norra delen.

-         Det är alltid spännande att träffa på den här typen av fynd. Dassröret har tidigare varit helt täckt men frigjordes i samband med ombyggnaden. Vi har hittat ritningar från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet där dasset syns, säger Pablo Wiking-Faria, 1:e antikvarie på Hallands Kulturhistoriska museum.

Dasset, som har legat på andra våningen, har via ett högt fall på sju-åtta meter haft direkt anslutning till en vattenkanal från borggården och sedan gått vidare till fästningsterrassen. Vid regn har vatten från borggården skapat en naturlig spolning av systemet.

-         Det anmärkningsvärda fyndet av dasset är ett bra exempel på tjusningen när vi renoverar den här typen av byggnader, vi vet aldrig vad vi ska stöta på längs vägen. Det vi finner tas alltid väl om hand samtidigt som renoveringen inte får slå av på takten, säger Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Nytt museum sommaren 2014

Statens fastighetsverk - som genomför ombyggnaden i nära samarbete med Varbergs kommun, Region Halland och Hallands Kulturhistoriska museum - räknar med att kunna slå upp dörrarna till den nyrenoverade Västra längan sommaren 2014. Byggnaden kommer då att ha väl anpassade, flexibla utställningslokaler med hög tillgänglighet, bra inomhusklimat och en fin arbetsmiljö.

Besökare till fästningen under byggtiden behöver dock inte bli besvikna. Här finns redan idag mycket att uppleva och lära eftersom Hallands kulturhistoriska museum öppnat ett minimuseum med butik i Kungens stall.

För mer information kontakta:

Ulrika Palmblad, förvaltningsområdeschef Statens fastighetsverk, 070 282 98 82, ulrika.palmblad@sfv.se

Pablo Wiking-Faria, 1:e antikvarie Hallands kulturhistoriska museum, 070 262 62 95, pablo.wiking.faria@hkm.varberg.se

Åsa Carlberg, pressekreterare, Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det är alltid spännande att träffa på den här typen av fynd. Dassröret har tidigare varit helt täckt men frigjordes i samband med ombyggnaden. Vi har hittat ritningar från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet där dasset syns.
Pablo Wiking-Faria, 1:e antikvarie Hallands kulturhistoriska museum
- Det anmärkningsvärda fyndet av dasset är ett bra exempel på tjusningen när vi renoverar den här typen av byggnader, vi vet aldrig vad vi ska stöta på längs vägen. Det vi finner tas alltid väl om hand samtidigt som renoveringen inte får slå av på takten.
Harald Pleijel, fastighetschef vid Statens fastighetsverk