Elding Oscarson vinner arkitekttävlingen gällande Skissernas museum i Lund

Skissernas trädgårdar, tävlingsbidraget från arkitektkontoret Elding Oscarson, vinner Statens fastighetsverks (SFV:s) arkitekttävling gällande Skissernas museums nya utbyggnad i Lund, en tillbyggnad som väntas stå klar runt årsskiftet 2015/2016. Det vinnande förslaget prisas av juryn för en utmärkt rumsorganisation och en bra uppdelning av funktioner.

I oktober 2013 kvalificerade sig arkitektkontoren Elding Oscarson, Powerhouse Company och White arkitekter till att få tävla om utbyggnaden av Skissernas museum i Lund. Tävlingen innebar att ge förslag på utbyggnad av Skissernas museum och dess förhållande till omgivande stadsrum. Det var också viktigt att förslaget skulle vara funktionellt för verksamheten, estetiskt tilltalande och ekonomiskt genomförbart.

-       Skissernas museums nya utbyggnad ska på ett dynamiskt sätt bidra till museets anda - samspela med museets befintliga byggnader samtidigt som den ska erbjuda en kontrast som synliggör museet i Lunds stadsbild. Allt det här lever Elding Oscarsons Skissernas trädgårdar upp till. Vi är mycket nöjda med det vinnande förslaget och ser fram emot att tillsammans med museet och arkitekterna arbeta vidare med förslaget, säger Maria Nordh, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande.

Utbyggnaden, som ska ansluta till den nuvarande entrébyggnaden, kommer då den står klar vid årsskiftet 2015/2016, att innehålla reception, museishop, kapprum och restaurang med upp till 80 sittplatser samt en möjlighet att sitta utomhus.

-       Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Elding Oscarson för att skapa detta efterlängtade tillägg till de nuvarande museibyggnaderna. Äntligen får museet en ordentlig entré och möjlighet att ta emot besökare på ett bättre sätt. Den intelligenta planlösningen kan bidra till utvecklingen av Skissernas museum som mötesplats för hela Lund, säger Patrick Amsellem, museichef Skissernas museum.

Juryns utlåtande – ”Fönster likt tavlor i en utställning”

Juryn har i sitt arbete lagt särskild vikt vid den rumsliga organisationen, såväl exteriört som interiört. Den vinnande motiveringen lyder:

”Ett förslag med utmärkta rumssekvenser som fångar upp riktningar och flöden. Den nya tillbyggnaden visar en förståelse för hur museet växt fram över tid och visar lätta, abstrakta byggnadsvolymer utan läsbar skala med fönster likt tavlor på en utställning. Byggnadskropparna saknar egentliga baksidor och fasadernas corténstål knyter an till områdets tegelarkitektur samtidigt som det kontrasterar”.

Projektgång

Nu när tävlingen är avslutad, tar projektering vid. Därefter upphandlas de entreprenörer som ska utföra arbetet. Statens fastighetsverk hoppas på byggstart i början av 2015 och att Skissernas museums nya tillbyggnad står klar då 2015 övergår till 2016.

Jurymedlemmar

Maria Nordh, projektägare, Statens fastighetsverk

Åsa Bergenudd, byggnadschef, Lunds universitet

Patrick Amsellem, museichef, Skissernas museum

Vanja Knocke, arkitekt, Statens fastighetsverk

Malin Sjögren, stadsarkitekt, Lunds kommun

Gunilla Svensson, arkitekt, Sveriges Arkitekter

Caroline Sverdrup, Skissernas museum

Juryns sekreterare har varit Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter

Kortfakta dagens museibyggnad

Skissernas museum är ett unikt konstmuseum i Sverige, grundat 1934 vid Lunds universitet, och med fokus på den konstnärliga processen och konst i offentlig miljö. Museet fick egna lokaler 1941 i en före detta gymnastiksal från 1882. Därefter har museet vuxit i flera etapper. Den senaste utbyggnaden, ritad av Johan Celsing, stod färdig 2005. De olika byggnaderna berättar om museets tillblivelse över tiden – den successiva framväxten illustrerar museets grundidé kring den skapande processen. Utbyggnaderna har gestaltats av olika arkitekter, ibland i direkt kreativt samarbete med konstnärer. Att välja en ny arkitekt för ett nytt tävlingsbidrag är i linje med denna byggnadshistoria.

För mer information kontakta:

Maria Nordh, förvaltningsområdeschef Statens fastighetsverk, 046 280 73 41, maria.nordh@sfv.se

Mia Fernlund, vik pressekreterare Statens fastighetsverk, 070 621 73 58, mia.fernlund@sfv.se

Patrick Amsellem, museichef Skissernas museum, 046 222 72 86, patrick.amsellem@adk.lu.se

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Juryutlåtandet i sin helhet: www.arkitekt.se/tavlingar

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Skissernas museums nya utbyggnad ska på ett dynamiskt sätt bidra till museets anda - samspela med museets befintliga byggnader samtidigt som den ska erbjuda en kontrast som synliggör museet i Lunds stadsbild. Allt det här lever Elding Oscarsons Skissernas trädgårdar upp till. Vi är mycket nöjda med det vinnande förslaget och ser fram emot att tillsammans med museet och arkitekterna arbeta vidare med förslaget.
Maria Nordh, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetschef och juryns ordförande
- Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Elding Oscarson för att skapa detta efterlängtade tillägg till de nuvarande museibyggnaderna. Äntligen får museet en ordentlig entré och möjlighet att ta emot besökare på ett bättre sätt. Den intelligenta planlösningen kan bidra till utvecklingen av Skissernas museum som mötesplats för hela Lund.
Patrick Amsellem, museichef Skissernas museum