Energibesparande fönsterrenovering på Carolina RedivivaUnderhållsarbete med miljövinst Energibesparande fönsterbyte på Carolina Rediviva

Statens fastighetsverk har påbörjat ett större arbete med att byta ut fönsterglaspartier på Carolina Rediviva. Åtgärden ingår i det normala underhållsarbetet men sparar samtidigt mycket energi. Trots att glasbytet bara berör en del av fastigheten, 215 kvm, beräknas besparingen bli 31 000 kWh/år, vilket motsvarar 38 procent av lokalens totala förbrukning.

Det är de glasade gårdsflyglarna på Carolina Redivivas senaste tillbyggnad som ska få nya glaspartier. På grund av sprickor och allmän förslitning är det nu nödvändigt att byta ut dem. Fasaden kommer inte att förändras men förbipasserande kommer att märka av arbetet under sommaren. Flyglarna är ritade av professor Peter Celsing och uppfördes 1964-1971. I flyglarna finns bland annat läsesal C och arbetsrum.

Energiförbrukningen med de nuvarande fönsterpartierna är ca 81 000 kWh/år. Fönsterbytet och infattningarna i nytillverkade stålramar kommer att sänka förbrukningen i de berörda lokalerna till ca 50 000 kWh/år - en minskning med ca 31 000 kWh/år – vilket motsvarar 38 procent.

- Åtgärden är en stor förbättring som kommer att minska värmeläckaget från byggnaden, säger SFV:s fastighetschef Jörgen Hammarstedt. Vi arbetar systematiskt med miljöfrågor på SFV och detta är ett bra exempel på hur vi även genom löpande underhållsinsatser kan göra vinster för miljön.

Bibliotekets verksamhet kommer att påverkas – framförallt i läsesal C. Den är fortsatt öppen men vissa störningar kan förekomma.

Arbetet beräknas vara klart i mitten av augusti.

För mer information kontakta: Jörgen Hammarstedt, fastighetschef SFV, tel: 018-56 48 01, jorgen.hammarstedt@sfv.se Anna Ramstedt, vik pressekreterare SFV, tel: 08-696 76 00, anna.ramstedt@sfv.se

Pressbilder och tidigare pressinformation: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar