Etnografiska museet får solceller på taket

Etnografiska museet, beläget på Norra Djurgården, kommer som första museum i Stockholm att få solceller på taket. Installationsarbetet som pågått ett par veckor ska stå klart i slutet av augusti. Statens fastighetsverk (SFV), förvaltare av museet, räknar med att solcellerna kommer att minska museets köpta el med tio procent.

Statens fastighetsverk arbetar aktivt med miljö- och energifrågor, att sänka energiförbrukningen för respektive fastighet är en viktig fråga i förvaltningen. Redan 2009 började SFV undersöka förutsättningarna att sätta upp solceller på Etnografiska museet.

-          Det visade sig att taket på Etnografiska museet har helt rätt förutsättningar för solceller, en stor plan yta i ett fritt läge utan skuggande omgivning. Inga andra fastigheter kan störas av installationen. När solcellerna är på plats är de näst intill osynliga säger Ulf Tomner, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Att installera solceller innebär inte att elförbrukningen minskas men eftersom man delvis producerar egen energi sparas både miljö och pengar. En solcellsanläggning har en livslängd på ca 25 år. Statens fastighetsverk räknar med att investeringskostnaden på ca 1,6 miljoner, varav Energimyndigheten bidragit med ungefär hälften, är betald på betydligt kortare tid än så.

Solenergi från september

340 solcellsmoduler placeras just nu på en takyta om 560 kvm. Modulerna kläms fast på takfalsarna och gör därför ingen åverkan på taket. Skulle man av någon anledning vilja ta bort modulerna går de enkelt att lyfta bort.

-          Anläggningen kommer att börja generera el från den 1 september och gör det så fort solen lyser. På en panel vid museets entré kommer både besökare och personal se hur mycket el som produceras. Det blir spännande att se vad det här kommer att ge, säger Lennart Ljungkvist, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk räknar med att de 340 solcellsmodulerna ska ge 75 000 kWh i årlig produktion.

För mer information kontakta:

Lennart Ljungkvist, teknisk förvaltare Statens fastighetsverk, 08 696 71 52, lennart.ljungkvist@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Kortfakta Etnografiska museet

Etnografiska museet ligger på Norra Djurgården i Stockholm. De etnografiska samlingarna flyttades hit på 1930-talet och inrymdes från början i det nedlagda Livregementets lokaler. På 1970-talet uppfyllde de ombyggda kasernerna inte längre de behov som verksamheten krävde och ersattes därför med den nuvarande byggnaden. Museet uppfördes 1976-1978 efter ritningar av arkitekterna Jan Gezelius och Gunnar Mattsson.

 

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media