Förnyelsen av lindboskéerna i Botaniska trädgården i Uppsala är klar

Sedan hösten 2016 har Statens fastighetsverk utfört ett omfattande trädförnyelsearbete i Botaniska trädgården i Uppsala. Nu finns här 144 nya parklindar som ersättning för de sjuka och skadade träd som fälldes för knappt ett år sedan. De gamla lindhäckarna har ersatts med nya lindplantor samtidigt som stålkanter, en del stenrännor samt grus- och gräsytor har tillförts och lagts om.

Skälet till det omfattande trädförnyelsearbetet som Statens fastighetsverk nu slutfört, i nära samarbete med Botaniska trädgården vid Uppsala universitet, var allvarliga skador på de gamla parklindarna. Detta gjorde träden sköra och svårskötta. För att den Botaniska trädgårdens barockträdgård ska kunna leva vidare som en värdefull del av vårt kulturarv och ge trädgårdens besökare varierande upplevelser av både form, växter och växtlighet, var förnyelsearbetet nödvändigt.

- Vi är glada för att entreprenaden med förnyelsearbetet nu är slutförd med ett gott resultat. Nu börjar fem år av garantiskötsel för att träden, häckarna och gräsmattorna skall växa till på bästa sätt, säger Katrine Åberg, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

De nya lindarna kommer först att etableringsbeskäras och skötas så att de tillväxer bra på sin nya växtplats. Allteftersom ska de sedan beskäras så att deras slutliga form som en lindarkad byggs upp.

- Hur stor arkaden ska bli i sitt slutskede, vilka mått den ska ha och vilken teknik som ska användas för beskärningen, kommer en arbetsgrupp från Statens fastighetsverk och Botaniska trädgården att utreda och ta fram instruktioner för, säger Lena Löfgren Uppsäll, specialist på landskap och parkfrågor vid Statens fastighetsverk.

Är du nyfiken på resultatet? Då är du välkommen på pressträff!

Träffa: Förvaltare Katrine Åberg och parkspecialist Lena Löfgren Uppsäll från Statens fastighetsverk samt Mats Block, trädgårdsdirektör vid Uppsala universitet.

När: tisdagen den 8 augusti klockan 10.00

Var: Lindboskéerna, Botaniska trädgården i Uppsala

För mer information kontakta:

Lena Löfgren Uppsäll, specialist på landskap och parkfrågor vid Statens fastighetsverk,  lena.lofgren-uppsall@sfv.se

Mats Block, trädgårdsdirektör vid Uppsala universitet, 018 471 26 16, mats.block@botan.uu.se

Mia Fernlund, vikarierande pressekreterare vid Statens fastighetsverk, 010 478 73 58, mia.fernlund@sfv.se

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi är glada för att entreprenaden med förnyelsearbetet nu är slutförd med ett gott resultat. Nu börjar fem år av garantiskötsel för att träden, häckarna och gräsmattorna skall växa till på bästa sätt.
Katrine Åberg, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
- Hur stor arkaden ska bli i sitt slutskede, vilka mått den ska ha och vilken teknik som ska användas för beskärningen, kommer en arbetsgrupp från Statens fastighetsverk och Botaniska trädgården att utreda och ta fram instruktioner för.
Lena Löfgren Uppsäll, specialist på landskap och parkfrågor vid Statens fastighetsverk