Huseby bruk synliggörs och får ny välkomnande entré

Huseby bruk är ett av Smålands främsta besöksmål. För att fler ska hitta hit och för att besökare ska få mer kvalitet på sitt besök, inleder nu Statens fastighetsverk (SFV) ett arbete med att synliggöra bruket – både från vägen och på plats via nya, lockande skyltar. Arbetet är den sista delen i EU-projektet Öppna portar, ett projekt som syftar till att lyfta fyra historiska besöksmål i sydöstra Sverige.

Huseby bruk, en bruksort med lång tradition av järnhantering, är beläget 20 km sydväst om Växjö utmed riksväg 23 i Alvesta kommun. I dagsläget skyms stora delar av bruksbebyggelsen av växtlighet vilket gör besöksmålet lätt att missa då man passerar förbi på vägen. Detta vill Statens fastighetsverk, förvaltare av Huseby bruk, råda bot på. I slutet av september påbörjas en gallring som kommer att göra Huseby bruk väl synligt för förbipasserande.

-       Huseby bruk är en fantastisk bruksmiljö, väl värd ett besök. Genom att glesa ut träd och buskar norr om bruket kommer bykaraktären med sin herrgård att få en helt annan synlighet från vägen, något som kommer att glädja förbipasserande men också locka fler besökare, säger Maria Nordh, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk.

Utöver gallringen kommer en ny skylt att sättas upp på Riksväg 23 för att ytterligare förstärka att här är värt att svänga in.

Lättare att förstå och uppleva platsen

Det arbete som Statens fastighetsverk nu påbörjar på Huseby bruk är den sista delen i EU-projektet Öppna portar, utvecklingsprojektet som pågått sedan 2012 och som lett till flera stora utvecklingsinsatser på Kalmar slott, Borgholms slottsruin och Eketorps fornborg.

-       Syftet med Öppna portar är att höja kvaliteten på besöksmålen, att helt enkelt ge besökaren lite mer. På Huseby har vi hittills lyft caféverksamheten. Till detta vill vi nu göra en tydligare entré med ett antal skyltar som både informerar och lockar till vidare upplevelser inne på området, säger Maria Nordh.

Nuvarande parkering, som ligger på Bruksgatan en bit in på bruksområdet, tas bort och förvandlas till picknickyta. Vid den nya entrén, som leder direkt in till Bruksgatan, kommer besökaren att mötas av ett helt nytt informationspaket innehållandes orienteringsskylt samt informationstavlor som berättar om brukets historia.

-       På skyltarna ger vi förslag på ett antal promenader, t ex Herrgårdspromenaden för den som är intresserad av att uppleva familjen Stephens hem eller Parkpromenaden, för den om istället lockas av den vackra parken och trädgården, säger Maria Nordh.

Arbetet med gallringen och det nya entréområdet beräknas vara klart runt årsskiftet.

Vill du se mer av projektet på plats? Välkommen på pressvisning!

Onsdagen den 24 september kl 10.30 kan intresserad press få en visning av området och en presentation av de kommande insatserna på plats.

Var: stora besöksparkeringen, Huseby bruk

När: onsdagen den 24 september kl 10.30

Träffa: Från Statens fastighetsverk: Maria Nordh, förvaltningsområdeschef och Marlene Bergström, projektadministratör. Från Huseby bruk; Sofie Magnusson, verksamhetschef

För mer information kontakta:

Maria Nordh, förvaltningsområdeschef Statens fastighetsverk, 070 645 73 41, maria.nordh@sfv.se

Marlene Bergström, administratör Statens fastighetsverk, 070 653 31 15, marlene.bergström@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Kortfakta Huseby bruk

Huseby bruk ligger 20 km sydväst om Växjö utmed riksväg 23 i Alvesta kommun. Huseby har en lång tradition som bruksort med järnhantering. Tackjärn blåstes fram till 1930 medan gjuteriet var i drift in på 1950-talet.

Egendomen testamenterades till svenska staten av fröken Florence Stephens som avled 1979. Godset består av 2 123 hektar mark. Jordbruket är utarrenderat och år 1998 invigdes naturreservatet Husebymaden.

När Florence Stephens testamenterade Huseby bruk med tillhörande skog och jordbruk var hennes vilja att bruket skulle brukas som en förebild för svenskt skogs- och jordbruk och att de gamla husen skulle göras i ordning och underhållas för att spegla livet och miljön så som den tedde sig vid sekelskiftet.

Statens fastighetsverk förvaltar Huseby bruk sedan 1994 och har efter övertagandet renoverat flera byggnader samt restaurerat stora delar av miljön kring det gamla järnbruket.

Fakta Öppna portar

Öppna portar, som Statens fastighetsverk initierade 2011, är ett utvecklingsprojekt för fyra av sydöstra Sveriges historiska besöksmål; Kalmar slott, Borgholms slott, Huseby bruk och Eketorps fornborg.

Projektet syftar till att utveckla besöksmålens funktion som kraftkällor för den lokala och regionala besöksnäringen och att skapa långsiktiga förutsättningar för att locka publik till besöksmålen – gärna under andra perioder än sommarmånaderna.

På Huseby bruk har Statens fastighetsverk, under projekt Öppna portar, hittills utvecklat den befintliga caféverksamheten. Nu återstår att göra Huseby synligare från väg 23 samt att skapa ett trevligare och tydligare entréområde.

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Huseby bruk är en fantastisk bruksmiljö, väl värd ett besök. Genom att glesa ut träd och buskar norr om bruket kommer bykaraktären med sin herrgård att få en helt annan synlighet från vägen, något som kommer att glädja förbipasserande men också locka fler besökare.
Maria Nordh, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk
- Syftet med Öppna portar är att höja kvaliteten på besöksmålen, att helt enkelt ge besökaren lite mer. På Huseby har vi hittills lyft caféverksamheten. Till detta vill vi nu göra en tydligare entré med ett antal skyltar som både informerar och lockar till vidare upplevelser inne på området.
Maria Nordh, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk
- På skyltarna ger vi förslag på ett antal promenader, t ex Herrgårdspromenaden för den som är intresserad av att uppleva familjen Stephens hem eller Parkpromenaden, för den om istället lockas av den vackra parken och trädgården.
Maria Nordh, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk