Hyresavtal mellan Statens fastighetsverk och Mälardalens högskola klart - Musikstudenter intar Västerås slott

Delar av Mälardalens högskola flyttar in i Västerås slott. Det står klart efter att högskolan och Statens fastighetsverk (SFV) den första februari skrivit under ett treårigt hyresavtal. Det är Kammarmusikerutbildningen som kommer att fylla 400 kvm av slottet med sin verksamhet. Statens fastighetsverk, som äger och förvaltar slottet, ser fram emot en fortsatt publik verksamhet och välkomnar de nya hyresgästerna som under april tar sina nya lokaler i bruk.

Sedan i höstas, då Länsmuseet i Västmanland lämnade Västerås slott, har Statens fastighetsverk sökt efter en ny hyresgäst till hela, eller delar, av de lediga lokalerna. Nu är det klart att Mälardalens högskolas Kammarmusikerutbildning i april tar över 400 kvm. Enligt avtalet har Mälardalens högskola rätt att avropa ytterligare 500 kvm under 2011, om det skulle bli aktuellt.  

-          Det här är en jättebra lösning. Med Kammarmusikerutbildningen blir det fortsatt publik verksamhet på slottet, något både vi och Västerås kommun har som tydligt önskemål, säger Jörgen Hammarstedt, fastighetschef på Statens fastighetsverk. För oss är det viktigt att Västerås slott är välkänt, synligt och publikt.

Då lokalerna passar bra för verksamheten behöver Statens fastighetsverk inte göra några särskilda anpassningar för sin nya hyresgäst. Däremot kommer ytskikten att fräschas upp.

Än finns chans att driva verksamhet på slottet

För Statens fastighetsverks del fortsätter arbetet med att söka passande hyresgäster till Västerås slott. I den vackra rikssalen pågår just nu ett renoveringsarbete som kommer att avslutas i vår.

-          Visionen om ett än mer publikvänligt slott fortsätter för vår del. Vi tittar bland annat på möjligheten för en passande entreprenör att driva café eller en restaurang i bottenplan. Dessutom har vi planer på en permanent slottsutställning i mindre skala, säger Andreas Andersson, förvaltare på Statens fastighetsverk.

Fakta Västerås slott

Västerås slott är resultatet av många århundradens tillbyggen och renoveringar, men även av perioder av förfall och en omfattande brand. De äldsta delarna av slottet uppfördes sannolikt under slutet av 1300-talet. Den nuvarande fyrlängade formen med borggård fick slottet under Gustav Vasas tid i mitten på 1500-talet då Västerås slott blev en av Vasaborgarna. Efter en omfattande brand på 1700-talet renoverades slottet av hovintendent Carl Hårleman. Västerås slott byggdes då på med en våning, som sedan dess har inrymt landshövdingens residens och bostad. Västerås slott är en del av vårt gemensamma kulturarv och förvaltas av Statens fastighetsverk.

För mer information kontakta:

Andreas Andersson, förvaltare Statens fastighetsverk, 018 56 48 14, andreas.andersson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia