Koppartälten i Hagaparken i nytt ljus

Söndagen den 6 november, som en del av Ljusfesten 2016, kommer Koppartälten i Hagaparken att tändas upp i mörkret. Statens fastighetsverk, som ligger bakom den nya fasadbelysningen, vill med hjälp av ljuset synliggöra Koppartältens och Hagaparkens kulturhistoriska värde.

Hagaparken är en välbesökt och omtyckt park för såväl solnabor, stockholmare och tillresta turister – ett rekreationsområde i nära anslutning till innerstan. Att Hagaparken var, och i viss mån fortfarande är, en av Sveriges finaste 1700-talspark i den engelska stilen är dock inte alla medvetna om. Genom att förse Koppartälten med fasadbelysning vill Statens fastighetsverk påminna besökarna om att de befinner sig i en unik historisk miljö.

-       Trots att Koppartälten genom sitt läge är väl exponerade i parken finns det, i alla fall under det mörka halvåret, en risk att man inte riktigt ser dem som de framstående byggnader de faktiskt är. Genom fasadbelysningen hoppas vi att dess märkvärdighet ska tydliggöras, att man som besökare ska se dem i ett nytt ljus, säger Lennart von Quanten, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Taken och innergårdarna belyses av 12 strålkastare medan fasaderna får sitt ljus från 26 armaturer monterade i fristående naturstensblock. Då skymningen faller tänds belysningen först till tio procent för att sedan mjukt tändas upp till full styrka inom en femminutersperiod. Belysningen, som har LED i samtliga armaturer, lyser sedan till gryningen.

-       Effekten som belysningen ger blev precis så bra som vi hoppats. Sedd utifrån pelousen eller från de angränsande gångvägarna ter sig tälten nästan magiska och lite hemlighetsfulla. Jag gissar att Gustav III skulle varit nöjd. 1700-talet har genom belysningen blivit närvarande igen, säger Lennart von Quanten.

Invigningen av Koppartältens nya belysning äger rum söndagen den 6 november, som en del av Ljusfesten 2016. Invigningstal klockan 16.00, belysningen slås på klockan 16.20. Såväl press som allmänhet är välkommen.

För mer information kontakta:

Mikaela Fredriksson, kommunikatör Statens fastighetsverk, 010 478 72 04, mikaela.fredriksson@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Information om Ljusfesten 2016: http://haga-brunnsviken.org/ljusfesten-2016/

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Trots att Koppartälten genom sitt läge är väl exponerade i parken finns det, i alla fall under det mörka halvåret, en risk att man inte riktigt ser dem som de framstående byggnader de faktiskt är. Genom fasadbelysningen hoppas vi att dess märkvärdighet ska tydliggöras, att man som besökare ska se dem i ett nytt ljus.
Lennart von Quanten, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
- Effekten som belysningen ger blev precis så bra som vi hoppats. Sedd utifrån pelousen eller från de angränsande gångvägarna ter sig tälten nästan magiska och lite hemlighetsfulla. Jag gissar att Gustav III skulle varit nöjd. 1700-talet har genom belysningen blivit närvarande igen
Lennart von Quanten, fastighetschef vid Statens fastighetsverk