Lanterninerna restaureras och flyttas med helikopter - Ett lyft för Nidingen

Dubbelfyrarna på Nidingen, Sveriges äldsta fyrplats, blir tillfälligt av med sina lanterniner. I slutet av veckan kommer de båda lanterninerna att lyftas av med en helikopter och placeras på en pråm för vidare transport till Göteborg. Lanterninerna, som suttit på plats på fyrarna sedan 1846, är i behov av en omfattande restaurering och ska försiktigt demonteras i minsta detalj. Våren 2014 räknar Statens fastighetsverk (SFV), Nidingens förvaltare, att lanterninerna åter ska pryda sin plats.  

Nidingen är Sveriges äldsta fyrplats, belägen i ett område på västkusten som i alla tider ansetts utgöra en fara för sjöfarten på grund av sina mer eller mindre osynliga rev. Redan på 1600-talet byggdes här den första dubbla fyranordningen som under årens lopp byggts ut och förbättrats med modern teknik. Fyrarna har hittills underhållits löpande på plats, senast 1992-1993, då en omfattande renovering gjordes. Nu bedömer Statens fastighetsverk att lanterninerna är så påverkade av väder och vind att de är i behov av en större restaurering.

-       Att flytta två så stora och tunga lanterniner är förstås en utmaning. Helikoptern kommer att lyfta dem till en pråm som vi ankrat intill ön, för vidare transport till en verkstad i Göteborg. Väl på plats ska vi försiktigt demontera dem i minsta detalj för att sedan bygga upp dem igen, säger Pär Färdmo, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Allt dåligt material på lanterninerna ska lagas, till viss del även bytas ut. När stålrestaureringen är klar ska lanterninerna målas i samma gråa kulör som de har idag. Om allt går som planerat räknar Statens fastighetsverk med att Nidingens fyrplats ska återfå lanterninerna, och därmed sitt rätta utseende, våren 2014.

Pressvisning i samband med lyftet

Intresserade journalister erbjuds att närvara under lyftet av lanterninerna. Då antalet platser i båten är begränsat är det först till kvarn som gäller. Troligtvis kommer lyftet att ske torsdagen den 28/11, definitiv tid och plats för samling meddelas onsdag morgon till de som anmält sig. Anmälan sker till John Ödman, biträdande förvaltare vid Statens fastighetsverk, telefon 031 13 78 42.

Under besöket på Nidingen kommer Statens fastighetsverk även att visa den redan genomförda invändiga putslagningen av fyrarna samt vår upprustning av tre komplementärbyggnader där vi har skapat ytterligare fem övernattningsrum för uthyrning samt ett blivande konferensrum.

Kortfakta fyrarna

De nuvarande dubbelfyrarna är uppförda 1834. Fyrarna består av huggen gråsten hämtad från Varbergs fästnings raserade murar. 1846 byggdes fyren om till sitt nuvarande utseende, det var också då dagens lanterniner kom på plats. Fyrarna fick sedan lysa till 1946 då de ersattes av en ny 24 meter hög fyr, placerad intill de gamla. Nidingens vackra dubbelfyrar är statliga byggnadsminnen sedan 1935.

För mer information kontakta:

Anders Eydal, förvaltare Statens fastighetsverk, 031 13 78 08, anders.eydal@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Att flytta två så stora och tunga lanterniner är förstås en utmaning. Helikoptern kommer att lyfta dem till en pråm som vi ankrat intill ön, för vidare transport till en verkstad i Göteborg. Väl på plats ska vi försiktigt demontera dem i minsta detalj för att sedan bygga upp dem igen, säger Pär Färdmo, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.
Pär Färdmo, fastighetschef vid Statens fastighetsverk