Linoljekvarnen på Waldemarsudde – unikt industriminne i ny kostymLinoljekvarnen på Waldemarsudde – unikt industriminne i ny kostym

Lite till vänster om huvudbyggnaden vid Waldemarsudde på Djurgården i Stockholm finns ett unikt industriminne - en 20 meter hög linoljekvarn från 1700- talet. Statens fastighetsverk, förvaltare av Waldemarsudde, har nyligen avslutat ett renoveringsarbete av exteriören som bl a inneburit att linoljekvarnen försetts med ny, glänsande kopparplåt.

Den 20 meter höga, kopparklädda linoljekvarnen är ett känt landmärke på Djurgården, väl synligt från vattnet. Kvarnen, som uppfördes 1784-85, användes fram till 1830-talet för att framställa linolja. Linfrö pressades till olja och resterna stampades till foderkakor åt arméns hästar. Linoljekvarnen – som är en så kallad Holländare - är också en av de byggnader som fanns på tomten då Prins Eugen först kom till Waldemarsudde 1892.

- Linoljekvarnen är en fin och annorlunda fastighet i vår förvaltning. Det som är fascinerande är att den är så välbehållen och mekanismen som driver kvarnen imponerar med tanke på dess ålder, säger Ulf Tomner, fastighetschef på Statens fastighetsverk.

Renoveringen av linoljekvarnen startade hösten 2009 med att den skadade panelen byttes ut mot en ny med samma utseende. Panelen har därefter rödfärgats med slamfärg och huven, som är täckt av furuspån, har strukits med trätjära. Under arbetets gång konstaterade Statens fastighetsverk att den gamla plåten var så tunn och skör att den behövde bytas ut. Den nya plåten är en brun förpatinerad kopparplåt.

- En uppmärksam besökare eller båtpassagerare som åker förbi upptäcker kanske att kvarnen numera är brun istället för grön. Men den nya plåten kommer att förändras och mörkna över tid. Kopparplåten ärgar och kommer åter att bli grön även om det dröjer. Jag skulle tro att vi får vänta ungefär 15-20 år, säger Per Hallsten, förvaltare på Statens fastighetsverk.

Den nya plåten har samma format och typ av sammanfogningar som den ursprungliga. Enstaka äldre kopparplåtar har bevarats.

Kuriosa: 1899 var kvarnen förfallen och intendenten för Kgl. Djurgården ansåg att den var så vanprydande att den skulle tas bort. Prins Eugén, som köpte Waldemarsudde 1899, tyckte dock annorlunda och lät renovera kvarnen samma år. Största delen av kvarnens kopparklädnad ersattes av kopparplåt från Drottningholms slott.

Pressbilder: www.sfv.se

För mer information kontakta: Per Hallsten, förvaltare Statens fastighetsverk, 070 587 82 08, per.hallsten@sfv.se Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar