Naturhistoriska riksmuseet glänser igen

Naturhistoriska riksmuseets karaktäristiska koppartorn har fått ny glans. Statens fastighetsverk (SFV), förvaltare av det riksbekanta museet i Stockholm, har nyligen avslutat en utvändig och invändig renovering av huvudbyggnadens kupol och ovanliggande torn, ett restaureringsarbete som utförts på hög höjd med traditionella hantverksmetoder. 

Restaureringen av Naturhistoriska riksmuseets kupol och torn har omfattat koppararbeten, fönsterrenovering, fogarbeten i tegel och granit, förgyllningsarbeten samt rengöring och lagning av de glaskasetter som finns i den invändiga kupolen. Naturhistoriska riksmuseet är statligt byggnadsminne sedan 1935 och Statens fastighetsverk har därför valt att arbeta med traditionella byggnadsmaterial, färger och metoder. Flera olika hantverkskompetenser som murare, målare, kopparslagare och förgyllare har krävts för att nå det fina resultatet.

En hantverksmässig tidsresa

Utsikten från museets torn har förstås förändrats till stor del under årens lopp men ser man till hantverket är det nästan som att göra en tidsresa hundra år tillbaka i tiden. Murarna har arbetat med sina slevar och hinkar med kalk, målarna hanterat den trögflytande linoljefärgen, plåtslagarna hamrat falsar på kopparn medan förgyllaren lagt bladguld på urtavlornas detaljer.

-       När det gäller en restaurering i ett statligt byggnadsminne varken kan eller får vi arbeta så mycket modernare än så här. Säkerhet och arbetsmiljö ser förstås annorlunda ut idag men i övrigt är vår uppgift som förvaltare att hitta skickliga hantverkare som verkligen behärskar materialen och metoderna, säger Lenka Medin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Josefin Henriksson, SFV:s projektledare, poängterar att det inte gått att rationalisera arbetet vare sig då det gäller metoder eller material.

-       Museets torn är högt beläget och det är så trångt att vi aldrig hade kunnat få upp några stora maskiner. Det måste vara mankraft och händer som arbetar vilket gör att det känns väldigt gediget. Det blir verkligen handgjort hela vägen.

Projektet, som nu avslutats, påbörjades i april 2013 och har omfattat:

• Kopparplåtarbeten på tornbyggnaden och täckning av balkonger
• Renovering och ny infästning av gjutjärnsräcke
• Traditionsenlig målning av spröjsade fönster och dörrar, in- och utvändigt
• Komplettering och lagning av bruksfogar mellan granitsten och tegelsten
• Förgyllning av urtavlornas gulddetaljer samt bokstäverna i NATURHISTORISKA
RIKSMUSEET, detta har gjorts i äkta bladguld om 23,75 karat
• Rengöring och reparation av den inre glaskupolens luxferglas

För mer information kontakta:

Mary Anne Vardy, förvaltningsområdeschef vid Statens fastighetsverk, 08 696 72 62, maryanne.vardy@sfv.se

Josefin Henriksson, projektledare vid Statens fastighetsverk, 08 696 76 75, josefin.henriksson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare vid Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Citat

- När det gäller en restaurering i ett statligt byggnadsminne varken kan eller får vi arbeta så mycket modernare än så här. Säkerhet och arbetsmiljö ser förstås annorlunda ut idag men i övrigt är vår uppgift som förvaltare att hitta skickliga hantverkare som verkligen behärskar materialen och metoderna.
Lenka Medin, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
- Museets torn är högt beläget och det är så trångt att vi aldrig hade kunnat få upp några stora maskiner. Det måste vara mankraft och händer som arbetar vilket gör att det känns väldigt gediget. Det blir verkligen handgjort hela vägen.
Josefin Henriksson, projektledare vid Statens fastighetsverk