Ny årsring till unikt museum – Skissernas Museum färdigbyggt

Fina rumssekvenser och en spännande exteriör. Så löd delar av juryns utlåtande då arkitektduon Elding Oscarson, i april 2014, stod som segrare i tävlingen om Skissernas Museums nya om- och tillbyggnad. Ett år efter byggstart är den nya museibyggnaden klar. Idag återlämnade Statens fastighetsverk nyckeln till sin hyresgäst och bjöd samtidigt pressen på en förhandstitt.  

Det är bitvis ett helt nytt museum som kommer att möta besökaren då Skissernas Museum, lördagen den 28 januari, slår upp portarna till det om- och tillbyggda museet i centrala Lund. Ett museum som tack vare två generösa donationer nu fått en bättre och tilltalande entré, en museishop, en restaurang med uteservering och en ny mötesplats genom den inglasade innergården.

Intensivt men roligt byggår

För Statens fastighetsverk, förvaltare av Skissernas Museum och ansvariga för den stora om- och tillbyggnaden, har byggprocessen varit intensiv. Efter att tävlingen avslutats och projektering tagit vid, ändrades förutsättningarna genom att en ny donation kom in.

-       Donationen till museet gav oss möjlighet att bygga om och glasa in museets innergård. Det innebar samtidigt att vi i ett relativt sent skede fick tänka om eftersom såväl gestaltning som konstruktion kom att påverkas. Det var dock mödan värd. Resultatet är verkligen fint, säger Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Att bygga tak på innergården innebar en utmaning då man skulle hitta lösningar för att ansluta fyra fasader med fyra olika takhöjder. Ytterligare en utmaning - som gett ett fint resultat - har varit att leva upp till arkitekternas önskan om att dölja samtliga installationer. I stort har dock bygget löpt på som förväntat tack vare ett bra samarbete med Skissernas Museum, Lunds universitet, entreprenörer och arkitekter.

Tydliga vinster för besökaren

Den nu inglasade innergården blir ett viktigt tillskott och en användbar yta för Skissernas Museum. Här, i den nya Birgit Rausing-salen, vill museet skapa plats för föreläsningar, seminarier, workshops men också för konst-, musik- och filmvisningar. Men även övriga nytillskott som om- och tillbyggnaden skapat, gläder museichefen, Patrick Amsellem;

-       Vi har fått en välkomnande och fungerande entré men också ett bättre flöde i huset. Restaurangen, med sin generösa uteservering, är ett värdefullt tillägg och kommer förhoppningsvis göra att såväl lundabor som mer långväga besökare vill besöka oss även utöver själva museibesöket.

Iögonfallande byggnad utan baksidor

För Skissernas Museum och Statens fastighetsverk har det varit viktigt att museet, genom om- och tillbyggnaden, får en tydligare plats i staden. Ett av skälen till att Elding Oscarson korades till vinnare var att de i sitt förslag på ett smakfullt sätt förenade behovet av samspel med befintliga byggnader och behovet av nyskapande.

-       Idag kan vi konstatera att resultatet blivit just så. Byggnadskropparna är utformade så att de inte har några baksidor vilket gör att museet känns välkomnande oavsett vilket håll du kommer ifrån. En annan viktig aspekt är fasaderna som klätts med corténstål. De passar utmärkt in i områdets tegelarkitektur samtidigt som de också tillför något nytt och drar blickarna till sig, säger Maria Nordh. Nu hoppas vi att riktigt många ska hitta hit!

Skissernas Museum arbetar just nu intensivt med att installera och förnya förmedlingen av samlingen inför nyöppningen den 28 januari 2017. Samma dag öppnar även flera tillfälliga utställningar.

 Kortfakta Skissernas Museum

Skissernas Museum, grundat 1934 vid Lunds universitet, är ett unikt konstmuseum i Sverige. I museets uppdrag ligger att visa hur konst i offentlig miljö växer fram. Här presenteras den konstnärliga processen, från skisser till färdiga verk. Skissernas Museum fick egna lokaler i Lund 1941, i en f d gymnastiksal från 1882. Därefter har museet vuxit i flera etapper. Den senaste tillbyggnaden, ritad av Johan Celsing, stod klar 2005. I och med att den senaste om- och tillbyggnaden nu avslutats kan en ny årsring – signerad Elding Oscarson – läggas till.

För mer information kontakta:

Stefan Larsson, teknisk förvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 73 48, stefan.larsson@sfv.se

Patrick Amsellem, museichef Skissernas Museum, 046 222 72 86, patrick.amsellem@adk.lu.se

Jonas Elding, arkitekt Elding Oscarson, 073 640 26 26, jonas@eldingoscarson.com

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 010 478 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Information om Skissernas museum: http://www.adk.lu.se/

Information om Elding Oscarson: http://www.eldingoscarson.com/

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Citat

Donationen till museet gav oss möjlighet att bygga om och glasa in museets innergård. Det innebar samtidigt att vi i ett relativt sent skede fick tänka om eftersom såväl gestaltning som konstruktion kom att påverkas. Det var dock mödan värd. Resultatet är verkligen fint.
Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
Vi har fått en välkomnande och fungerande entré men också ett bättre flöde i huset. Restaurangen, med sin generösa uteservering, är ett värdefullt tillägg och kommer förhoppningsvis göra att såväl lundabor som mer långväga besökare vill besöka oss även utöver själva museibesöket.
Patrick Amsellem, museichef Skissernas Museum
Byggnadskropparna är utformade så att de inte har några baksidor vilket gör att museet känns välkomnande oavsett vilket håll du kommer ifrån. En annan viktig aspekt är fasaderna som klätts med corténstål. De passar utmärkt in i områdets tegelarkitektur samtidigt som de också tillför något nytt och drar blickarna till sig.
Maria Nordh, fastighetschef vid Statens fastighetsverk