Om- och påbyggnaden av kvarteret Loen klar

Statens fastighetsverk (SFV) avslutar nu renoveringen av kvarteret Loen i Stockholms Klarakvarter. Med renoveringen får hyresgästerna Regeringskansliet och Dansmuseet flexibla och ändamålsenliga lokaler med kloka miljöval som uppfyller dagens arbetsmiljökrav. Energianvändningen väntas minska med 40 procent och blir den första byggnaden i Klarakvarteren som uppfyller kraven för miljöcertifieringen Green Building.

Statens fastighetsverk äger och förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Byggnaderna iordningställdes för Regeringskansliet på 1970- och 80-talen och har sedan dess inte genomgått några större renoveringar. Om- och påbyggnaderna av kvarteret Loen är den första synliga delen i det omfattande projektet Nya Klara. I nästa steg renoveras det intilliggande kvarteret Björnen.

-          Såväl renoveringsarbetena som om- och tillbyggnaderna var helt nödvändiga. Nu kan vi erbjuda våra hyresgäster Regeringskansliet och Dansmuseet effektiva, större och mer ändamålsenliga lokaler som uppfyller krav gällande teknik, säkerhet, tillgänglighet och miljö, säger Charlotta Andersson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Fler arbetsplatser och solceller på taket
I samband med renoveringsarbetena i kvarteret Loen har Statens fastighetsverk adderat tre våningar för att få fler kontorsarbetsplatser. Stor vikt har även lagts på att sänka energiförbrukningen för kvarteret.

-          Bland annat har vi installerat 250 m2 solpaneler på taket. Dessa genererar tillskottsvärme som på sommaren omvandlas till kyla, fortsätter Charlotta Andersson. Fastigheterna kyls med sjövatten från Stockholms ström. Andra energiåtgärder är effektiv värmeåtervinning i ventilationen, belysning som styrs av närvarogivare och energieffektiva fönster med samma utseende som de ursprungliga.

Mer grönska och ny konst
Utanför entrén mot Jakobsgatan kommer Statens fastighetsverk att återplantera de stora träd man på grund av renoveringen tvingades ta bort. Ett annat nytt inslag i gatubilden är konstverket Binär, en stor organisk aluminiumform av konstnären Eva Hild, som placerats under tak intill entrén. Inomhus finns en pendang till skulpturen i form av ett foto som tryckts på glas.

-          Med Eva Hilds konstverk får vi ett välkommet blickfång och en tydlig markering av entrén, berättar Charlotta Andersson. Den stora, mjukt formade skulpturen ger liv åt den annars ganska hårda platsen. Binär känns samtidigt väldigt tillgänglig, den som önskar kan både klappa och sitta på den.

Dansmuseet ny hyresgäst i kvarteret
Senare i vår kommer även Dansmuseet att flytta in i kvarteret Loen och få entré mot Drottninggatan. Museet tar över två 104-åriga, före detta bankhallar med en sammanlagd yta på cirka 1 500 kvadratmeter. Förutom utställningsyta i två plan kommer museets entréplan innehålla butik, restaurang och kontor.

Fakta kring om- och tillbyggnaden av kvarteret Loen:

 • Projektet började planeras 2006 och byggarbetena inleddes 2008 som första delen i en serie större renoveringar som Statens fastighetsverk genomför i Klarakvarteren. Nästa del omfattar kvarteret Björnen som beräknas bli klart 2018.
 • Projektet har varit omfattande och har bland annat inneburit följande åtgärder:

Utvändigt

 • Grundförstärkning
 • Fläktrummet har flyttats från taket till källaren
 • Påbyggnad av tre våningar, ca 3 400 kvadratmeter
 • Ny entré
 • Renovering av fasader på äldre byggnadsdelar
 • Byte till energieffektiva fönster
 • Solpaneler på taket

Invändigt/installationer

 • Förbättrad tillgänglighet
 • Nytt ljusschakt för mer dagsljus
 • Nya schakt för ventilation och installationer
 • Nya installationer för kanaler, don, spjäll samt vatten och avlopp för varje våningsplan
 • Nya kanalistationsstråk för el, tele och data
 • Energieffektiv belysningsanläggning
 • Nytt värmesystem med värmeundercentral
 • Nytt kylsystem för komfortkyla samt kylbafflar inklusive stammar till alla plan
 • Installation av system för solkyla med solpaneler på taket
 • Anslutning till frikyla från Strömmen
 • Heltäckande sprinkleranläggning med sprinklercentral
 • Nya hissar
 • Installation av effektiva solskydd
 • Nytt system för styr- och övervakning av ventilation har byggts för bättre möjligheter till mätning och uppföljning av energianvändningen
 • SFVs budget för om- och tillbyggnaderna för kvarteren Loen är fastställd till 690 miljoner kronor. Den slutliga kostnaden sammanställs när projektet är helt avslutat i juni 2013. Prognosen visar att budgeten inte kommer att överskridas.
 • Regeringskansliet och Dansmuseet blir hyresgäster i kvarteret Loen. Statens fastighetsverk, förvaltningsområde Regerings- och domstolsbyggnader, kommer att hyra 667 kvadratmeter för att där inrymma 33 arbetsplatser.
 • Regeringskansliet hyr 19 941 kvadratmeter. Av dessa är 15 847 kvadratmeter kontorsytor inklusive rum för ledning, möten, pentryn och hygienutrymmen. Totalt handlar det om 629 arbetsplatser. Övriga 4 094 kvadratmeter omfattar framför allt Regeringskansliets entré och bibliotek. Tidigare hyrde Regeringskansliet 17 400 kvadratmeter som rymde cirka 450 arbetsplatser.
 • Dansmuseet hyr cirka 1 500 kvadratmeter från inflyttning under våren 2013

För mer information kontakta:

Charlotta Andersson, fastighetschef Statens fastighetsverk, 08 696 72 45, charlotta.andersson@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Citat

- Såväl renoveringsarbetena som om- och tillbyggnaderna var helt nödvändiga. Nu kan vi erbjuda våra hyresgäster Regeringskansliet och Dansmuseet effektiva, större och mer ändamålsenliga lokaler som uppfyller krav gällande teknik, säkerhet, tillgänglighet och miljö.
Charlotta Andersson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
- Med Eva Hilds konstverk får vi ett välkommet blickfång och en tydlig markering av entrén. Den stora, mjukt formade skulpturen ger liv åt den annars ganska hårda platsen. Binär känns samtidigt väldigt tillgänglig, den som önskar kan både klappa och sitta på den.
Charlotta Andersson, fastighetschef vid Statens fastighetsverk