Sportlovslediga barn får hugga sten till Stockholms slott

Statens fastighetsverks restaurering av Stockholms slotts fasader är Sveriges mest omfattade i modern tid. Under ett kvarts sekel kommer 30 000 kvadratmeter fasad restaureras för att återfå sin forna glans. I utställningen Stenkoll på slottet, ett samarbete med Livrustkammaren, berättar SFV om det unika projektet. Ett roligt inslag är att sportlovslediga barn får prova på att hugga sten på Slottsbacken och därmed bidra till restaureringen.

Postament, tandlister, karyatider, konsolvoluter, friser, kapitäl och pilastrar. Fasaderna på arkitekten Nicodemus Tessin den yngres romerska palats i barockstil, Stockholms slott, är utsmyckade med många detaljer av gotländsk sandsten. Redan på 1770-talet upptäcktes dock att den porösa stenen vittrade och allt sedan dess har stenen bytts, lagats och förstärkts med varierande resultat. 2005 föll en balusterdocka från taket och den akuta utredning som då genomfördes visade att stenen generellt var i ännu sämre skick än befarat.

-          Det blev startskottet på vår omfattande fasadrestaurering av Stockholms slott. Efter inventeringar och förarbete påbörjades arbetet på allvar 2011 med en första provetapp. Nu är vi igång med etapp två. Först 2036 räknar vi med att vara klara, säger Lotta Günther, förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Barn och vuxna ska få stenkoll på slottet
Lördagen den 16 februari öppnar utställningen Stenkoll på slottet i en del av Livrustkammaren, en utställning som på ett lustfyllt sätt berättar om det unika arbetet.

-          Det känns fantastiskt roligt att kunna bjuda in allmänheten till vår utställning på Livrustkammaren, säger Johan Zetterberg, fastighetschef vid Statens fastighetsverk. Besökarna kommer bland annat att få se hur vi med restaureringen väcker gamla hantverkstraditioner till liv och hur varje sten - unik till färg, form, infästningar och ytor - ersätts med nya handhuggna eller restaurerade stenar. Det är ett fascinerande arbete.

En viktig målgrupp för Statens fastighetsverk i projektet är barnen som kommer att vara vuxna då projektet avslutats. Därför ville SFV skapa en alldeles egen barnaktivitet, kopplad till utställningen och projektet.

-          Under sportlovsveckorna åtta och nio kommer lediga barn att få prova på att hugga sten med hammare och järn utanför Livrustkammaren. Stenarna monteras senare på slottsfasaden. De får faktiskt vara med och restaurera slottet på riktigt, säger Lotta Günther.

Utställningen Stenkoll på slottet, som är ett samarbete mellan Statens fastighetsverk och Livrustkammaren, pågår mellan den 16 februari och den 18 augusti 2013. Utställningen kommer att kompletteras med föredrag och utomhusaktiviteter längre fram. För detaljerad information om programmet och utställningen se www.sfv.se eller www.livrustkammaren.se

För mer information kontakta:
Lotta Günther, förvaltare Statens fastighetsverk, 08 696 72 15, lotta.gunther@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Fakta om renoveringen av Stockholms slotts fasader
En tredjedel av fasaderna på Stockholms slott, en yta motsvarande fyra fotbollsplaner, är täckt av dekorerad fasadsten. Sedan slottet stod klart på 1700-talet har stenarna vittrat, tydligheten i arkitekturen försvunnit och de äldre stenmästarnas hantverk till viss del suddats ut.

Renoveringen av fasaderna på Stockholms slott är SFV:s största byggnadsvårdsprojekt genom tiderna. Det omfattande arbetet är indelat i 22 etapper och beräknas pågå under en 25-årsperiod. Under den första etappen, som avslutades våren 2012, provade SFV material och metoder. Dessa har nu utvärderats för att underlätta kommande etapper.

Den andra etappen, som just påbörjats på den flygel som vetter mot Slottsbacken, omfattar en yta på 1 200 kvm. Här kommer drygt 300 kvm fasadsten (sten ovanför sockeln) att restaureras. Ungefär hälften kommer att bytas ut mot nya stenar. När det gäller sockelstenen kommer drygt 400 kvm att restaureras varav cirka 80 kvm kommer att bytas mot ny sten. Övriga 300 kvm demonteras och återmonteras med nya rostfria kramlor för att hålla stenarna på plats.

Totalt kommer 70 kubikmeter eller 155 ton sten att bytas ut under den andra etappen. Eftersom det är så stora stenmängder som ska huggas på relativt kort tid är flera stenhuggarverkstäder upphandlade i Sverige, Danmark och Schweiz.

Projektet genomförs av Statens fastighetsverk i samråd med Kungliga Hovstaterna.

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Citat

- Under sportlovsveckorna åtta och nio kommer lediga barn att få prova på att hugga sten med hammare och järn utanför Livrustkammaren. Stenarna monteras senare på slottsfasaden. De får faktiskt vara med och restaurera slottet på riktigt.
Lotta Günther, förvaltare vid Statens fastighetsverk
- Det blev startskottet på vår omfattande fasadrestaurering av Stockholms slott. Efter inventeringar och förarbete påbörjades arbetet på allvar 2011 med en första provetapp. Nu är vi igång med etapp två. Först 2036 räknar vi med att vara klara.
Lotta Günther, förvaltare vid Statens fastighetsverk
- Det känns fantastiskt roligt att kunna bjuda in allmänheten till vår utställning på Livrustkammaren. Besökarna kommer bland annat att få se hur vi med restaureringen väcker gamla hantverkstraditioner till liv och hur varje sten - unik till färg, form, infästningar och ytor - ersätts med nya handhuggna eller restaurerade stenar. Det är ett fascinerande arbete.
Johan Zetterberg, fastighetschef vid Statens fastighetsverk