Statens fastighetsverk: Trädförnyelsen i Lundagård fortsätterTrädförnyelsen i Egentliga Lundagård går vidare Sedan maj 2008 pågår arbeten med att successivt förnya trädbeståndet i Egentliga Lundagård i centrala Lund. Statens fastighetsverk (SFV) - förvaltare av det riksbekanta området - går nu vidare med den andra etappen. I midsommarveckan påbörjas den arkeologiska förundersökningen inför höstens trädfällning, schaktarbeten och plantering av nya avenbokar. I den andra etappen - av totalt tre - förnyas askallén med plantering av elva stycken avenbokar. Arbetet inleds med en arkeologisk förundersökning för att ge information om eventuella lämningar inom området och för att garantera den antikvariska kontrollen inför höstens schaktarbeten och nyplantering.

Anledningen till trädförnyelsen i Egentliga Lundagård är att många träd under de senaste åren försvunnit till följd av ålder och bland annat almsjuka. I den första etappen - som inleddes våren 2008 - förnyades allén utmed processionsgången. Detta innebar att elva nya avenbokar (Carpinus betulus) planterades istället för de almar som tidigare växte här.

- Vår ambition är att jobba för att områdets kulturhistoriska värde ska bibehållas genom långsiktig planering, nödvändig förnyelse och restaurering samt varsam vård och skötsel, säger Maria Nordh, förvaltare på Statens fastighetsverk.

Många lundabor följer förnyelsen med stort intresse. Vid vården och förnyelsen av träden ska stor hänsyn tas till den historiska komplexitet som idag ger parkområdet dess speciella karaktär.

- De första etapperna innebär en total förnyelse av träden inom dessa delar, medan det fortsatta arbetet kommer att innebära successiv förnyelse i kombination med vård och beskärning av träden, säger Lena Löfgren Uppsäll, slottsparkarkitekt på Statens fastighetsverk. På så sätt kommer Lundagård även i framtiden innehålla både nya och gamla träd.

Den övergripande planen för förnyelsen består av följande tre etapper: - Etapp I (2008) – arkeologisk förundersökning och förnyelse av processionsgången - Etapp II (2009) – arkeologisk förundersökning och förnyelse av askallén - Etapp III (2010) – filosofgången kompletteras med hästkastanjer där detta behövs. Behov av beskärning och trädvård av områdets lindalléer kommer även att behöva utföras inom de närmaste fem åren.

För mer information kontakta: Lena Löfgren-Uppsäll, slottsparkarkitekt SFV, 070-546 95 41, lena.lofgren-uppsall@sfv.se Maria Nordh, förvaltare SFV, 046-280 73 41, maria.nordh@sfv.se Anna Ramstedt, vik pressekreterare SFV, 08-696 76 00, anna.ramstedt@sfv.se,

Pressbilder och tidigare pressinformation: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar