Statens fastighetsverk bidrar till uppfyllande av miljömålet Levande skogar

Statens fastighetsverk, SFV, har under flera år fört diskussioner med Naturvårdsverket om avsättningar av skogsmark med höga naturvärden. I propositionen Hållbart skydd av naturområden föreslår regeringen att SFV lämnar över 67 000 hektar skogsmark utan ersättning och att SFV blir ersatta för att avstå från skogsbruk på ytterligare 42 000 hektar. Förslaget välkomnas av SFV och innebär för Sverige ett steg närmare miljömålet Levande skogar.– Vi är väldigt glada att regeringen i propositionen avser att ersätta SFV enligt avtal. Det är ju inte mark som är utan värde, bara för att staten äger och brukar den. Det är viktigt att poängtera det och det framför också miljöminister Andreas Carlgren i en SR intervju, säger Pär Färdmo, markchef på SFV.

Sedan diskussionerna med Naturvårdsverket påbörjades har SFV helt avstått från brukande av de marker som nu ska bli reservat och SFV har ställt sig positiva till det formella skyddet. Den omfattande naturvärdesinventering som SFV har genomfört på all skogsmark har varit en bra bas för diskussionerna. Kunskapen om vilka naturvärden som finns i de olika bestånden är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart skogbruk. Även i diskussionerna med Naturvårdsverket har materialet varit en stor tillgång. Stora delar av de blivande naturreservaten har redan idag höga naturvärden och de övriga områdena kommer med tiden att utvecklas till spännande skogar.

Pressbilder: www.sfv.se

För mer information kontakta: Pär Färdmo, fastighetschef SFV Mark, 070-665 83 62, par.fardmo@sfv.se Jan Naumburg, informatör SFV Mark, 070-132 25 44, jan.naumburg@sfv.se Sofia Eriksson, vik pressekreterare Statens fastighetsverk, 08-696 76 00, sofia.eriksson@sfv.se

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar